Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
06-02-2010  

Bewoners Notter-Zuna maken eigen Dorpsplan

 

Mensen konden zelf en met elkaar nadenken over de toekomst van hun buurtschap. Ze konden zelf (mee)bepalen wat er moet gebeuren om de eigen woon- en leefomgeving mooi en leefbaar te houden. Met name de huiskamergesprekken waren een groot succes. Hierbij kwamen bewoners bij andere buurtbewoners thuis om te praten over andere zaken dan de dagelijkse beslommeringen. Zaken die bepalend zijn voor de toekomst van Notter-Zuna.

De bewoners hebben de onderstaande lijst met wensen opgesteld:
• Terreinen voor activiteiten en evenementenweide
• Organisatie oprichten voor activiteiten in en rond Kulturhus (o.a. voor ouderen) + dagopvang
• Activiteiten voor ouderen
• Aanleg van een Jeux de Boulesbaan
• Peuterspeelzaal oprichten
• Jeugdavond in Kulturhus
• Pontje over de Regge
• Belevingspad
• Verkeersveiligheid verbeteren
• Verlichting plaatsen op onveilige locaties
• Realiseren van het kunstwerk Veerkant in nen Dreehook
Op 15 februari wordt het dorpsplan aan de bewoners gepresenteerd. Van de kant van de gemeente is wethouder Broeze aanwezig om het plan daarna in ontvangst te nemen.

De bewoners zijn bij het maken van het plan geassisteerd door medewerkers van de Grontmij, die daarvoor door de gemeente is ingehuurd. Het Dorpsplan Notter-Zuna is mede tot stand gekomen door subsidie van de provincie Overijssel. De gemeente stelt voor de uitvoering van het eerste (door de bewoners te kiezen) onderdeel een bedrag van € 10.000,- beschikbaar.

Het volgende dorpsplan dat in de gemeente Wierden wordt ontwikkeld, is het plan voor Hoge Hexel. De bedoeling is dat dit plan nog voor de zomervakantie 2010 wordt gepresenteerd. Daarna volgen de andere buurtschappen.

Archief
Terug naar vorige pagina