Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
03-02-2010  

Computerstoring politiekorpsen duurt voort

 

Problemen
Pieter-Jaap Aalbersberg korpschef van het korps IJsselland: ‘Collega’s hebben last van lange inlogtijden, lopen vast en hebben problemen van algehele traagheid van het systeem. Na twee weken is dit niet meer uit te leggen aan de 13.000 collega’s in de korpsen. De 750 noodpc’s worden geactiveerd om vanaf heden vast ingezet te worden als snelle storingsvrije werkstations voor de operationele politiemensen. De 3000 andere werkplekken worden vanaf donderdag stapsgewijs verhoogd met 500. De gebruikers van deze systemen zullen voorlopig nog wel storingen ondervinden.’

Primaire processen gaan gewoon door
De meldkamers (112) en de politieservicecentra (0900-8844) ondervinden geen hinder. Zij maken gebruik van een afzonderlijke ICT-voorziening. Het communicatienetwerk C2000, de meldkamersystemen en het telefoonverkeer ondervinden er geen hinder van en werken als gebruikelijk.

Betrokken korpsen
Het computerprobleem heeft betrekking op de korpsen Friesland, Groningen, Drenthe, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland Midden, Gelderland Zuid en Twente. Deze acht korpsen werken op een gezamenlijk computercentrum. Bij de overige korpsen en het KLPD speelde de storing niet.

Archief
Terug naar vorige pagina