Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
23-01-2020  

Vernieuwde Wandelroute Bronnen Springendal

 

OOTMARSUM - Op de meest belopen wandelroute van het Springendal, de ‘groene’ Bronnenroute, zijn de laatste tijd een aantal wijzigingen doorgevoerd, de route is op een aantal locaties verlegd.  Het verleggen van een veel belopen wandelroute wordt natuurlijk niet zonder reden gedaan. De natuurherstel maatregelen van afgelopen jaar boden ook op recreatief vlak nieuwe kansen. Zo zijn er holle wegen gecreëerd door nieuw aangelegde akkers, heidevelden in aangroei en langs recentelijk aangepote boszomen en houtwallen. Deze holle wegen versterken het landschappelijk beleven van het Springendal, maar bieden ook een oplossing voor een vraagstuk waar natuurwaarde en landschappelijke beleving afgewogen wordt tegen (intensief) recreatief gebruik.

<< Dit vraagstuk speelt bij een prachtige Amerikaanse eikenlaan in het midden van het Springendal, wellicht bij u beter bekend als het ‘laantje met het Mariabeeldje’. In de Amerikaanse eiken van deze laan zit een te groot percentage aan dood hout om de veiligheid van de recreant te waarborgen. Hierdoor moest er een afweging worden gemaakt tussen recreatief gebruik met grondige aanpassing van de laan waarbij de laanstructuur en hoge natuurwaarde verloren gaan of geen recreatief gebruik maar wel behoud van de landschappelijke beleving van de laan, met een groot aandeel dood hout als leefomgeving voor vele dieren, planten en paddenstoelen. In dit geval is er gekozen voor de tweede optie, en wordt de laan één deze weken afgesloten voor publiek. 

Dit specifieke geval is een duidelijk voorbeeld van de zoektocht naar een goede balans tussen beschermen en beleven, twee van de drie hoofdtaken van Staatsbosbeheer.
En met oog op een goede balans zijn er meer paden in het Springendal en op de Braamberg die gesaneerd worden. Deze paden zijn in tegenstelling tot de bovengenoemde eikenlaan,   weinig belopen en zullen teruggegeven worden aan de natuur waar ingezet wordt op grotere rustgebieden voor plant en dier, en minder maar beter beleefbare en toegankelijkere wandelpaden.
Bron: Staatsbosbeheer

Archief
Terug naar vorige pagina