Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
19-06-2019  

Streep door dicriminiserende Duitse 'MAUT'

Europese Hof zegt 'NEIN' tegen Duitsland
 

LUXEMBURG - Het Europese Hof heeft gisteren klagers Oostenrijk en Nederland gelijk gegeven in hun stelling tegen het invoeren van het Duitse tolplan. Volgens het HOF is het Duitse tolplan in strijd met de artikelen 18, 34, 56 en 92 VWEU, zijnde de Europese regelgeving.
Artikel 18 verbiedt discriminatie op grond van nationaliteit en dat hield het plan wel in omdat Duitse automobilisten gecompenseerd zouden worden door een lagere wegenbelasting.
Artikel 34 ziet toe op kwantitatieve invoerbeperking in het vrije goederenverkeer en ook hier wordt de transportwereld van buiten Duitsland zwaarder belast.
Artikel 56 regelt beperkingen op het vrij verkeer van diensten en ook hier zou de Duitse dienstverlener te eenzijdig bevoordeeld worden.  
Artikel 92 verbiedt elke discriminatie op het gebied van vervoer en dat was dus op basis van de eerder vermeldde artikelen al aangetoond.
Daarmee kan het plan, dat uit de koker kwam van CDU coalitiepartner CSU, in de ijskast. Is daarmee de tolheffing helemaal van de baan? Dat moet de tijd leren, maar in ieder geval zal deze dan wel gelijk moeten zijn voor alle weggebruikers ongeacht het land van herkomst.

Archief
Terug naar vorige pagina