Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
19-07-2018  

Alle 14 gemeenten stappen in Agenda van Twente

 

REGIO – De afgelopen jaren werd de investeringsagenda voor Twente gefinancierd via opcenten bij afvalverwerker Twence waar alle 14 Twentse gemeenten aandelen in hebben. In de aanloop voor de nieuwe Agenda van Twente voor een periode van vijf jaar, haakten de gemeenten Hellendoorn, Rijssen/Holten en Almelo af. De kritiek bestond vooral over het hoge Enschedese gehalte van de investeringsagenda en dat was in de voorgaande Agenda eigenlijk ook al zo. Volgens het nieuwe plan zouden de Twentse gemeenten jaarlijks 7,5 euro per inwoner bijdragen. Almelo echter schrijft rode cijfers en heeft geen cent beschikbaar vanwege de schuldsanering die de burger al jaren extra geld kost.
Hellendoorn sloot vorige week alsnog aan en dat verhoogde de druk op Rijssen/Holten en Almelo om eveneens over stag te gaan. Rijssen/Holten keerde vervolgens op haar schreden terug en volgde het voorbeeld van Hellendoorn. De gemeente Almelo kwam daardoor steeds meer klem te zitten en vanmiddag besloot het college van B&W in een ingelaste vergadering alsnog op projectbasis een steentje bij te dragen aan de nieuwe Agenda van Twente. De gemeenteraden van Hellendoorn, Rijssen/Holten en Almelo moeten na het zomerreces nog wel instemmen met de collegebesluiten. In Almelo kan dan nog wel eens heikele discussies opleveren vanwege de felle tegenstand in de vorige bestuursperiode.

UPDATE:

Almelo toch niet

De conclusie dat ook Almelo mee doet aan de Agenda van Twente blijkt een voorbarige. Burgemeester Arjen Gerritsen liet in een brief aan de gemeenteraad weten dat Almelo vast houdt aan de koers om eerst de financiële huishouding op peil te brengen.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina