Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
18-07-2018  

Referendum afvalbeleid Hengelo dichtbij


Sinds de invoering van 'omgekeerd' afval inzamelen in veel gemeenten, is illegale stort van afval enorm gestegen. De kosten om dat op te ruimen stijgen navenant en dat wordt doorberekend in de afvalstoffenheffing van gemeenten. Verplichting van 'omgekeerd' inzamelen brengt daardoor nauwelijks financieel rendement voor burgers.
Ook landschap-beheerders klagen over de enorm gestegen kosten voor het opruimen van illegaal gestort afval in natuurgebieden. Ook die kosten worden uiteindelijk door ons allemaal betaald.
Een particulier grondbezitter op wiens grond is gedumpt, draait zelf op voor de opruimigskosten.
'Omgekeerd' inzamelen van huishoudelijk afval heeft zo zijn keerzijden!
 

HENGELO – Het al enige jaren in gang gezette ‘omgekeerd’ inzamelen van huishoudelijk afval houdt veel mensen bezig in Twente. Steeds meer gemeenten varen onder regie van Twente Milieu een koers waarbij de burger wordt verplicht afval te scheiden en dit naar milieueilanden te sjouwen. De regeling is onder weerstandsdruk echter ook zo divers dat Twentse gemeenten individueel allerlei extra uitzonderingen bedenken voor bijvoorbeeld chronisch zieken met veel afval en wooneenheden met hoogbouw.
Ook is er verzet van burgers die de aanpassingen helemaal niets vinden maar juist willen dat het aantal uitdijende Otto’s voor restafval, gft, papier en verpakkingen gewoon worden opgehaald. Zij voelen zich als ‘werkezel’ ingezet terwijl de tarieven nauwelijks lager worden. Zij zijn veelal ook voorstander van mechanisch scheiden en wijzen daarbij op het veel hogere rendement van afvalscheiding tot gerecyclede grondstoffen voor nieuwe producten. Ook wordt soms verwezen naar een eerdere klacht van afvalverwerker Twence dat het Twentse huishoudelijk afval vaak een te lage calorische waarde heeft en bovendien de prognoses in gewicht niet haalt. Dat laatste werkt tevens kostenverhogend.
Twence dat eigendom is van een aantal Twentse gemeenten, moet sinds enige jaren huishoudelijk afval importeren om aan de vraag van warmtelevering en energie te kunnen voldoen. De Duitse gemeente Münster ziet juist toekomst in Twence en wil graag aandeelhouder worden. Münster beschikt wel over mechanische na-scheiding. Toetreden tot Twence stuit echter op juridische verschillen tussen Duitsland en Nederland maar Münster hoopt dat deze ‘verschillen’ geslecht kunnen worden.

Hengelo’s referendum
Het meest fanatieke verzet tegen het ‘gedwongen afvalbeleid’ doet zich voor in Hengelo. Tegelijkertijd zijn de voorstanders in Hengelo ook het meest uitgesproken. ‘Fanatieke scheiders’ proberen juist het aantal kg restafval tot een minimum te beperken. Voor diegene die dat lukt, is er wel een bescheiden financieel voordeel te behalen.
Het verzet heeft na het verdwijnen van de grijze Otto in Hengelo echter heeft dermate vormen aangenomen, dat het er op lijkt dat de gemeente Hengelo een referendum gaat organiseren over het te voeren afvalbeleid. Die uitkomst wordt echter door GroenLinks, CDA, VVD en één PvdA’er op voorhand ter zijde geschoven met als argument dat de gemeente Hengelo al zoveel geld heeft geïnvesteerd in het nieuwe afvalbeleid, dat het daardoor niet meer terug kan naar de situatie voor 2015. Desondanks sprak de raad zich met 24 stemmen voor, uit voor een mogelijk referendum. De initiatiefnemer moet nu 2.000 extra handtekeningen verzamelen om het referendum echt mogelijk te maken. Gaat dat lukken, wordt het referendum mogelijk tegelijk gehouden met de Europese parlementsverkiezing van volgend jaar.

Archief
Terug naar vorige pagina