Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
10-09-2013  

Claim van 5,7 miljoen voor uittreden uit Soweco


Het plan van uittreden uit Soweco betekent voor de gemeenten Rijssen/Holten en Hellendoorn wel een extra molensteen om de nek in de ontwikkeling van een eigen sociale werkvoorziening.
 

ALMELO – De gemeenten Rijssen/Holten en Hellendoorn krijgen een claim aan de broek van bijna 5,7 miljoen euro voor het uittreden van de gemeenschappelijke regeling Soweco per 1 januari 2014.
De berekening is gemaakt door KPMG in opdracht van het bestuur van Soweco op basis van het aantal arbeidsjaren in de werkbegroting 2013 en ingeschaald voor ruim 22 procent. De werknemers van Soweco die uit voornoemde gemeenten komen moeten bovendien per 1 januari a.s. worden overgenomen door de nieuwe sociale werkvoorziening die voornoemde gemeenten willen oprichten. In de rekensom is bovendien rekening gehouden met afschrijvingsrisico van de gebouwen van Soweco, schuldafwikkeling, vaste activa, overhead-schade en externe advieskosten.
De gemeenten Rijssen/Holten en Nijverdal willen een eigen sociale werkvoorziening oprichten omdat dit volgens hen goedkoper zou zijn dan Soweco namens de aangesloten gemeenten Almelo, Tubbergen, Twenterand, Wierden en de uittreders doet. Tot dusverre verkondigden de uitredende gemeenten dat een afkoopsom hooguit enkele eurotonnen per gemeente zou bedragen maar dat 'gat' bedraagt gezamenlijk zo'n 4 miljoen euro.
Omdat de definitieve uittreding bijna een kwart bedraagt, moet eerst de ondernemingsraad van Soweco een advies geven. Ook de provincie Overijssel zal zich er nog over moeten buigen op verzoek van de uittredende gemeenten.
Mogelijk ontwikkelt zich ook nog een scenario waarop de gemeenten Rijssen/Holten en Hellendoorn op hun schreden terugkeren. "Als dat verzoek er komt, dan wordt dat op dat moment bekeken", reageerde bestuurslid en Wsg-wethouder van Almelo  mevrouw Kuik-Verweg.

Exploitatietekort
Overigens besloot de gemeente Almelo een hogere bijdrage in het exploitatietekort van Soweco af te wijzen. De gemeente had al rekening gehouden met een bijdrage van bijna 1,7 miljoen euro maar Soweco berichtte de gemeente dat het Almelose deel zo'n 2,2 miljoen euro bedraagt. Almelo liet daarop de directie van Soweco weten dat de gemeente dit niet kan betalen en doet de suggestie dat Soweco meer in 'eigen vlees' moet snijden om het verschil weg te werken.

Soweco maakte 10 dagen geleden bekend dat 20 medewerkers worden ontslagen. Voor 6 medewerkers met een Wsw-indicatie wordt een andere werkplek gezocht. Daarnaast wordt het vertrek door natuurlijk verloop van 7 medewerkers in dit jaar niet aangevuld.

Archief
Terug naar vorige pagina