Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
09-09-2013  

Ook Wierdense Veld wordt Natura 2000 gebied


Het Wierdense Veld
 

ZWOLLE – Vrijwel alle Overijsselse natuurgebieden krijgen een beschermde Natura 2000 status. Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma heeft dat besloten. Onder de Europese bescherming vallen het Aamsveen (gem. Enschede), Buurserzand, Haaksbergerveen, Witteveen (gem. Haaksbergen), Brecklenkampse veld, Dinkelland, Lemselermaten, Lonnekermeer, Springendal, Dal van de Mosbeek (gem. Dinkelland), Bergvennen & Boetelerveld (gem. Raalte), Oldematen en veerslootlanden (gem. Staphorst), Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht (gem. Zwartewaterland/Zwolle), Wieden Weerribben (gem. Steenwijkerland en het Wierdense Veld (gem. Wierden).
Vooral tegen de aanwijzing van het Wierdense Veld bestond veel protest bij de gemeente Wierden en de provincie Overijssel. Die aanwijzing moet nog wel formeel volgen bij de Europese Unie.
In de Natura 2000 gebieden moeten agrariërs bewijzen dat uitbreiding van hun bedrijfsactiviteiten geen negatief effect heeft op de natuur.
Bij Beckum/Hengevelde viel wel het gebied Boddenbroek af als beschermd gebied.

Archief
Terug naar vorige pagina