Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
03-09-2013  

Digitaal toezicht en handhaven in 5 gemeenten

 

Snel en efficiënt
Verloopt de bouw van een huis of een nieuwe bedrijfshal volgens de verleende vergunning? Wordt de milieuvergunning overtreden? Om dergelijke zaken te toetsen gaan handhavers van de deelnemende gemeenten op pad met een I-pad, waarin alle complete dossiers zitten, inclusief tekeningen en vergunningen. Ze hebben dus alle relevante en actuele gegevens bij de hand. Controles kunnen ter plekke op de I-pad ingevoerd worden en het controleverslag kan, via de mail, direct aan de betrokkenen gestuurd worden. “Iemand die een huis aan het bouwen is, weet dus direct of hij op de goede weg zit, of dat hij wellicht wat aan moet passen. De tekeningen worden erbij gepakt en alles is op dat moment duidelijk,” aldus Visser. Door deze afspraken met een aantal Twentse gemeenten te maken, kunnen bedrijven en inwoners uit die gemeenten een uniforme werkwijze verwachten. Visser zit ook nog andere voordelen: “We tillen de kwaliteit van de handhaving in onze gemeenten naar een hoger niveau en zijn in staat efficiënter te werken.”

Uitwisselbaar
Efficiënt is natuurlijk ook dat handhavers in elkaars gemeenten kunnen werken. Op het gebied van de regionale samenwerking (Uitvoeringsdienst (RUD) Overijssel) wordt er al flink samengewerkt. “Binnen de RUD Twente voeren we al controles voor elkaar uit. Zo kan het heel goed zijn dat een handhaver uit Dinkelland, een klus doet in de gemeente Enschede of andersom,” aldus Visser. “De invoering van het Digitaal Toezicht en Handhaven maakt het nog eenvoudiger om medewerkers onderling uit te wisselen. Voor de medewerkers zelf is het een uitgelezen mogelijkheid om zich te specialiseren of om ook eens in een andere omgeving het werk te doen. Dat is ook voor hen een mooi perspectief.”
 

Archief
Terug naar vorige pagina