Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
26-02-2013  

Kabinetsplannen desastreus voor gehandicapten


Prof. dr. Heleen M. Evenhuis (Erasmus MC): Kabinetsplannen desastreus voor verstandelijk gehandicapten
 

ROTTERDAM – Volgens prof. dr. Heleen Evenhuis, hoogleraar Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten, verbonden aan het Erasmus MC, schrijft in een wetenschappelijke analyse dat 53 procent van de volwassenen die nu in een (groeps-) instelling wonen, niet zelfstandig kunnen wonen met ondersteuning van mantelzorg, huishoudelijke hulp en thuiszorg. Ook onderzoekster Heidi Hermans onderschrijft dat in de zogenoemde GOUD-studie. De beide onderzoeken zijn inmiddels overhandigd aan de Tweede Kamer en ook het kabinet Rutte/Samson is opgeroepen om de plannen te herzien.

Ook beleidsmedewerker Anne-Wil Lensen van het Overijssel Platform VG onderkent het probleem en stelt dat in Overijssel 10.000 verstandelijk gehandicapten straks zelfstandig moeten gaan wonen en afhankelijk worden van mantelzorg waar dat in vele gevallen niet mogelijk is. Zij noemt deze maatregel dan ook onmogelijk en onmenselijk. De mensen met een verstandelijke beperking, die nu het meest gedupeerd raken, hebben vaak de verstandelijke vermogens van kinderen tussen de 3 en 12 jaar. Zij moeten straks o.a. zelf hun financiën regelen, boodschappen doen, medicijnen innemen en eten klaarmaken, terwijl zij daartoe vaak niet in staat zijn.
In het regeerakkoord staat, dat een grote groep van de mensen met een verstandelijke beperking, onder de Wet Maatschappelijk ondersteuning (Wmo) moet gaan vallen. Dat betekent, dat ze zelf een woning moeten zoeken, zelfstandig moeten wonen en zorg moeten inkopen bij de gemeente. Deze mensen, zullen dan in de praktijk afhankelijk worden van hun familie en zij die geen familie hebben komen er alleen voor te staan. Overijssel Platform VG is blij met de oproep van Evenhuis aan het kabinet, om nog eens goed te kijken naar deze plannen. Zij steunt de oproep van Evenhuis en Hermans dan ook van harte.

Archief
Terug naar vorige pagina