Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
20-08-2012  

Nieuw Dorpsplan Plus Albergen in de maak

 

 

ALBERGEN - De gemeente Tubbergen werkt aan een nieuw Dorpsplan Plus voor Albergen. Hiervoor wordt de dorpsraad van Albergen ingeschakeld. De uitvoeringsagenda is leidend voor de ontwikkeling van het Dorpsplan Plus Albergen waarbij leden van de dorpsraad als coördinator optreden bij de projecten die door de bewoners zelf worden aangedragen.

Voor de start worden inwoners van Albergen binnenkort uitgenodigd voor een voorlichtings- en brainstormavond. Na de inventarisatie van de ingebrachte ideeën worden projecten geselecteerd, waarbij de dorpsraad gaat coördineren met behulp van een nog aan te wijzen adviesbureau.
Ook in de andere dorpskernen van Tubbergen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van dorpsplannen.

< De structuurvisie is wettelijk altijd leidend

 

Archief
Terug naar vorige pagina