Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
08-08-2012  

Overijssels Kenniscentrum MaS langer actief

 

Het doel van de MaS is dat jongeren kennismaken met vrijwilligerswerk en zich onbetaald inzetten voor anderen of de maatschappij. Anders dus dan een reguliere stage met werkzaamheden die de leerling later voor zijn beroep zou kunnen doen. Middelbare scholieren zijn verplicht om tijdens hun schoolcarrière 30 uur vrijwilligerswerk te doen bij maatschappelijke organisaties zoals stichtingen, verenigingen en zorginstellingen.

Ondersteuning gewenst
“De Maatschappelijke Stage is met ingang van het schooljaar 2011-2012 een verplicht onderdeel van het curriculum geworden. Daarom is hier en daar nog begeleiding en advies nodig. De verwachting is dat eind 2013 alles reilt en zeilt. Scholen zullen tegen die tijd de activiteiten hebben ingebed in het curriculum”, voorspelt Jack van Zundert, projectleider Vrijwilligerswerk & Onderwijs in Overijssel.
Met name de MaS-makelaars in kleine gemeenten zullen het komende anderhalf jaar nog ondersteuning nodig hebben. “Waarom de MaS nou juist in de kleinere plaatsen nog een zetje nodig heeft? Daar is, in de meeste gevallen, minder gedaan aan voorbereiding. Simpelweg omdat de MaS-makelaars daar over het algemeen minder uren beschikbaar hadden voor de implementatie van de MaS. In grote gemeenten daarentegen, waren vaak meer uren beschikbaar. Daar zijn bijvoorbeeld klankbordgroepen en pilots in het leven geroepen, al voordat de MaS officieel werd ingevoerd.”

Bedreiging
Hoewel alles volgens plan verloopt, signaleert het team van Vrijwilligerswerk & Onderwijs in Overijssel bedreigingen voor de MaS. Deze hangen samen met de teruggang naar 30 uur per leerling, tegenover het oorspronkelijke plan van 48, 60 of 72 uur per leerling (afhankelijk van opleidingsniveau). “De politiek besloot op 5 juli 2011 dat iedere leerling slechts 30 uur MaS hoeft te doen”, vertelt Monika van Boheemen, netwerker en verbinder bij Vrijwilligerswerk & Onderwijs in Overijssel. “Die teruggang betekent een uitholling van de oorspronkelijke gedachte. Het uitnodigende om als leerling iets spannends en waardevols van je MaS te maken, is verminderd. Een weekje ergens klussen met de hele klas en de maatschappelijke stage is weer klaar. Die instelling doet afbreuk aan het oorspronkelijke idee dat leerlingen middels de MaS langdurig betrokken zijn bij andere groepen in de samenleving.”
Toch gelooft Van Boheemen dat de MaS kans van slagen heeft. “Er zijn scholen die uit zichzelf meer dan de voorgeschreven 30 uur aan de MaS besteden. Ook zijn er die al jaren actief zijn met de MaS. Die gooien hun positieve ervaringen en samenwerkingsverbanden niet graag over boord.”
 

Archief
Terug naar vorige pagina