Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
05-10-2014  

Poëzie in Glas thema Glasrijk Tubbergen 2014

 

TUBBERGEN – ‘Poetry in Glass’ is het thema van de 18e aflevering van Glasrijk Tubbergen. In de loop der jaren is Glasrijk Tubbergen uitgegroeid tot een expositie die internationaal in de belangstelling staat van kunstenaars en duizenden bezoekers trekt. Curator Piet Augustijn kan als samensteller van de expositie, die zich door het dorpshart slingert, weer tevreden terugkijken.
Fotograaf Jan Bril maakte bijgaande reportage.

Fotoreportage (148 foto's)...

 
06-10-2014  

Ondernemer Hennie van der Most uit problemen

 

De deal met het onderbrengen van 1400 asielzoekers in het Drentse Speelstad Oranje is een ware opluchting voor ondernemer Hennie van der Most. De crisis sloeg er behoorlijk in bij de ondernemingen van Van der Most. Zo stonden de omzetten onder druk, liepen verliesposten door faillissementen bij afnemers van het staalbedrijf flink op en kondigde Van der Most de sluiting aan van Speelstad Oranje. Ook met de bank leefde Van der Most in onmin en de geldkraan werd dicht gedraaid. Van der Most vond de uitweg in de opvang van asielzoekers. Deze leveren hem 15 euro per persoon per dag op voor een periode van 3 jaar met mogelijk een verlenging van 2 jaar. In drie jaar dus zeker een omzet van 23 miljoen euro voor het voormalige Speelstad Oranje. Van der Most pleegde met zijn telefoontje aan COA (Centrale Opvang Asielzoekers) dus zijn meest lucratieve actie in zijn ondernemersbestaan. De 257 zogenaamde Pipohuisjes zitten de komende jaren vol.

Op NuJij.nl reageerde een lezer met het volgende: “Eerst Rita Verdonck steunen in haar strijd tegen asielzoekers maar nu hij zelf geld eraan verdient is het plots goed voor de werkgelegenheid, ziehier in een notendop de hypocriete ondernemer waar Nederland zogenaamd op moet bouwen.”

Lees ook: De Roskam 

 
11-10-2014  

Middelkamp op oorlogspad tegen Overijssel

 

ALMELO – Juridisch adviseur in milieuzaken Marcel Middelkamp heeft een flinke bron van inkomsten aangeboord. De Almeloër heeft sinds afgelopen juli al MOB 149 handhavingsverzoeken, 475 WOB-verzoeken over verleende Natuurbeschermingswetvergunningen en 223 bezwaarschriften tegen Nb-wetvergunningen ingediend bij het bestuur van de provincie Overijssel.
Gedeputeerd Hester Maij maakte dit eerder deze week bekend tijdens een kennisbijeenkomst voor melkveehouders in Twente en de Achterhoek.
Middelkamp doet dat namens de Nijmeegse organisatie Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB). MOB bestaat uit een aantal fanatieke milieuactivisten die in heel Europa ten strijde trekken tegen uitbreidingen van agrarische bedrijven met vee en pluimvee vanwege de gestelde hogere ammoniakuitstoot die de schaalvergroting met zich mee zou brengen. Nederland is daarbij een speerpunt vanwege de hoge vee-dichtheid die er feitelijk al bestaat.
In aanloop naar de verwachte nieuwe milieuwetgeving rondom de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), maakt Middelkamp volgens gedeputeerd Maij ‘misbruik’ van de lacune die is ontstaan in afwachting van de wet PAS. De wet PAS gaat onder meer regelen hoeveel mest boeren mogen uitrijden.
Middelkamp erkent in dagblad Tubantia dat hij met een groot project bezig is en de provincie op de knieën wil krijgen. Namens MOB dient de Almelose juridische adviseur tegen elke bouwaanvraag in de agrarische sector een bezwaar in om onherroepelijke vergunningen te voorkomen. MOB geeft op haar website overigens geen berekeningen over hogere uitstoot van stikstof door de uitbreidingen in de sector. Ook is niet te lezen in hoeverre rekening wordt gehouden met het dalende aantal agrariërs.
De Universiteit Wageningen heeft recent bezwaren geuit tegen het rekenmodel dat de overheid hanteert inzake stikstof-uitstoot. Volgens de uitkomsten van een onderzoek naar stikstof-uitstoot door agrarische bedrijven, blijkt de uitstoot lager dan de aanames in het rekenmodel. Een lichte domper dus voor Middelkamp en de activisten van MOB.

 
13-10-2014  

COA zoekt ruimte voor asielopvang in Overijssel


Het AZC in Almelo. In september 2012 werd de sluiting nog aangekondigd voor april 2013. Het kwam er niet van. De toenmalige krimp is omgezet in een massale instroom van asielzoekers in Nederland.
 

DEN HAAG – COA (Centrale Opvang Asielzoekers) heeft bij diverse gemeenten in Overijssel verzoeken neergelegd voor de opvang van de alsmaar toenemende instroom van asielzoekers. In Zwolle worden de IJsselhallen als tijdelijke noodopvang gebruikt maar COA zoekt naarstig naar betere accommodaties.
Ook bij de gemeente Almelo werd een verzoek neergelegd om naast het bestaande AZC aan de Vriezenveensestraat een tweede onderkomen te realiseren in het aanpalende leegstaande Huize Alexandra. De voormalige justitiële inrichting stond op de nominatie om gesloopt te worden. Na het verzoek van COA koos de gemeente er echter voor om Huize Alexandra voor een periode van 10 jaar te verhuren aan het bedrijf Marquette Detachering voor de huisvesting van ± 75 Poolse werknemers.
Die deal is voor de gemeente niet alleen lucratiever, maar brengt naar verwachting ook minder overlast en sociale druk met zich mee.
Met de gemeente Borne onderhandeld het COA over het heropenen van de voormalige AZC Azelo. Het internaat van weleer moet echter eerst opgeknapt worden.

Verzoeken werden ook neergelegd bij de volgende gemeenten:
Enschede – Zuidkamp (vliegbasis Twente).
Hardenberg – er wordt gekeken naar mogelijkheden.
Hof van Twente – heropenen AZC camping Klompjan – gemeente onwillig.
Ommen – inmiddels 370 asielzoekers op een recreatiepark.

De gemeenten Rijssen/Holten, Staphorst en Wierden geven op voorhand aan niet mee te willen werken. Wierden beweert zelfs dat er geen geschikt vastgoed leeg staat. Wel had Wierden vanaf 1997 een aantal jaren een AZC in Villapark Lageveld. Dat park is nu van Marquette Detachering, die er tijdelijke huisvesting van Poolse werknemers heeft gerealiseerd.
COA wil zo’n 2000 asielzoekers in de provincie onderbrengen en kijkt ook in andere Overijsselse gemeenten rond.
 

 
13-10-2014  

Negen genomineerden Roos van Elisabeth


Yvonne ter Meer – Wolbert kreeg in 2013 een eervolle vermelding voor haar activiteiten voor een project voor psychiatrische patiënten in RAB in Kroatië. Het project werd door voorzitter Mr. W.P. van der Elst, ondanks dat het niet binnen de criteria viel, beloond met een bijdrage van 500 euro.
 

DEVENTER – De stichting Elisabethfonds heeft de namen bekend gemaakt van negen genomineerden voor de jaarlijkse uitreiking van de Roos van Elisabeth. Het Elisabethfonds heeft tot doel mensen die als gevolg van psychiatrische problematiek gehandicapt zijn, extra te ondersteunen bij het (opnieuw) opbouwen van een zelfstandig bestaan. Middels de uitreiking van de jaarlijkse Roos wil het fonds individuen of organisaties in Overijssel die zich hebben onderscheiden in het vakgebied van de psychiatrie, extra in het zonnetje zetten.
Stichtingsvoorzitter Mr. W.P. van der Elst en mevrouw Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland, reiken de geldprijs en bijbehorend kunstwerk uit op woensdag 19 november 2014 in zaal De Steerne op het terrein Brinkgreven van Dimence te Deventer.

De genomineerden zijn:
Alianne Dijksta, auteur ‘Autisteneiland’
Cobi en André Zandvoort, dagbesteding voor GGZ patiënten in eigen huis
Denise Bosma, ervaringsdeskundige en coördinator bij Ixta Noa
Dorothé Kok, coördinator werving en selectie vrijwilligers t.b.v. de GGZ
Werkstation De Werkelaar, samenwerkingsverband op gebied van arbeid en dagbesteding
Bertho Bisschop, inzet voor allerlei activiteiten t.b.v. kinderen bij Ambiq
Jaap Orth, docent/muziektherapeut, speciale muziektherapeutische methode voor getraumatiseerde vluchtelingen
Gody Keijzer, initiator van diverse activiteiten voor mensen met autisme
Gregor van den Brink, diverse activiteiten voor mensen met psychiatrische beperking

 
19-10-2014  

Open dag Galerie 't Vossenveen Albergen.

Fotoreportage Jan Bril
 

Fotoreportage (49 foto's)...

 
21-10-2014  

Handhaven rookverbod in kleine cafés per direct

 

DEN HAAG – De Hoge Raad sprak 10 oktober jl. uit dat de gedoogsituatie voor kleine cafés zonder personeel niet mag. Nu de rechter in hoogste instantie heeft gesproken, laat staatssecretaris van volksgezondheid Martin van Rijn weten dat het gedogen onmiddellijk stopt en dat de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit per direct handhavend optreedt.

< Nieuw straatbeeld bij cafés?

 
23-10-2014  

Twenterand gooit knuppel in Cogas-Caiway hok

 

VRIEZENVEEN – Dat niet alleen in Almelo rumoer bestaat over Cogas’ keus was al bekend. De afgelopen dagen heeft ook de politiek in Twenterand zich met dit vraagstuk bezig gehouden, maar een ‘eensgezind geluid’ was er niet. Tot donderdagavond er een extra raadsvergadering over Cogas plaatsvond.

De gemeenteraad van Twenterand was er snel uit. In een unaniem aangenomen ‘motie Cogas’ heeft de Raad stelling genomen tegen het optreden van Cogas. Wethouder Oordt zal – als vertegenwoordiger van de gemeente Twenterand (goed voor een vertegenwoordiging van 11% van de aandelen in Cogas Kabel) – morgen (vrijdag) in Wierden aanschuiven bij andere (gemeentelijke) aandeelhouders van Cogas.

Als het aan Twenterand ligt blijft Ziggo haar diensten via coax-kabel leveren totdat er minimaal 5 onafhankelijke dienstverleners via glasvezel worden aangeboden. De opzegging van samenwerking met Ziggo zal dus moet worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt dan moeten aansluitingen na 1 januari 2015 financieel worden gecompenseerd.

De resultaten van het overleg vrijdag worden in de raad van 28 oktober behandeld.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
26-10-2014  

Nacht van de Nacht extra donker in Overijssel

 

ZWOLLE – Op de avond van de jaarlijkse Nacht van de Nacht was het zaterdagavond in Overijssel extra donker. Oorzaak een storing in het ‘elektronische brein’ van Enexis dat er voor moet zorgen dat de openbare verlichting ingeschakeld wordt. Nagenoeg in geheel Overijssel sprong daardoor de straatverlichting niet aan en moest deze met de hand worden aangezet. De oorzaak is nog niet bekend.
Tijdens de Nacht van de Nacht wordt in veel Nederlandse steden aandacht besteed aan de ‘lichtvervuiling’ door overbodig licht dat schadelijk is voor de natuur door een verstoring van het bioritme van dieren en planten.
Veel gebouwen, die met schijnwerpers worden aangelicht, worden daarom tijdens de Nacht van de Nacht niet aangelicht om burgers bewust te maken dat overdadig kunstlicht schadelijk is. Tegelijkertijd worden op veel plaatsen tijdens de ‘Nacht’ wandeltochten door een donkere natuur georganiseerd om het natuurlijke nachtleven beter te leren kennen en waren diverse sterrenwachten geopend voor een kijkje in het heelal.

Op deze dag werd bovendien weer omgeschakeld van zomertijd naar wintertijd en ging de klok om 03.00 uur één uur terug.

 
26-10-2014  

Gemeenten wilden niet investeren in glasvezelnet

 

ALMELO – De gemeenteraden van negen gemeenten die grootaandeelhouder waren van Cogas Kabel schreeuwen ‘moord en brand’ na alle ophef over de verplichte overstap van Ziggo naar Caiway maar vergeten gemakshalve dat zij zelf instemden om 50 procent van de aandelen te verkopen aan investeerder CIF dat ook eigenaar is van Caiway. Reden is de poliieke wens van de politiek om ook in het buitengebied glasvezel te willen hebben. Daar hadden de gemeenten als aandeelhouders geen geld voor, is te lezen in het Almelo’s Weekblad.

 
30-10-2014  

Toekomst luchthaven als ‘Technology Base Twente´

  ENSCHEDE - "De luchthaven Twente moet een iconische internationale ontwikkel-, demonstratie- en productiezone worden voor ‘Advanced Materials and Manufacturing´. Deze ‘Technology Base Twente´ moet het symbool worden voor de vernieuwende kracht van de maakindustrie in Twente", dat stelt de commissie van wijzen over de toekomst van de voormalige vliegbases Twente.
In een fraai coulisselandschap rond het vliegveld worden groen en rust gecombineerd met de bruisende energie van duurzame hightech bedrijvigheid. Ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen moeten samen optrekken om de regio op de kaart te zetten op het gebied van nieuwe materialen en nieuwe productiemethoden. Met deze ontwikkeling is de duurzame economische versterking en het behoud van de unieke omgeving het beste gewaarborgd.
Lees verder...

 
30-10-2014  

Aanbesteding treinvervoer Enschede-Zwolle


Een historische foto uit 1942 over de aanleg van elektrisch spoor bij Hilversum
 

ZWOLLE – Op de baanvakken Enschede-Zwolle en Zwolle-Kampen komen in de komende 15 jaar nieuwe vervoerders. Met NS wordt nog onderhandeld om de huidige personele vervoersdiensten op deze trajecten tot eind 2017 door te zetten, waarna de winnaar van de Europese aanbesteding, die donderdag werd geopend, de exploitatie kan voortzetten.
De Europese aanbesteding is uitgeschreven door de provincie Overijssel. De provincie nam de concessie voor het traject Zwolle – Kampen al over in 2005 van het Rijk en doet dat per december a.s. ook voor het traject Enschede – Zwolle.
Tot 2017 heeft de provincie dan de tijd om de lijn Zwolle – Kampen te elektrificeren net zoals een deel van het traject Enschede - Zwolle tussen Zwolle en Almelo. Met de voorgenomen elektrificatie kan de provincie besparen op de exploitatiekosten, maar ook meer treinen laten rijden en de reistijd verkorten.

Archief
Terug naar vorige pagina