Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
04-09-2019  

Wierden in zee met Twente Personeelsdiensten

 

WIERDEN – De gemeente Wierden heeft een nieuwe overeenkomst met Twente Personeelsdiensten officieel bekrachtigd voor het begeleiden naar werk van ingezetenen met een bijstandsuitkering. Wierden komt tot een verlenging vanwege tevredenheid over de begeleidingswerkzaamheden tot werk door Twente Personeelsdiensten zoals zoeken van passende vacatures en hulp bij sollicitatie. De verlengde samenwerking tussen de gemeente als opdrachtgever en Twente Personeelsdiensten als uitvoerder geldt tot 2022.

< Foto: wethouder Richard Kortenhoeven, Nicole Meijerink (Twente Peroneelsdiensten) en wethouder Eric Braamhaar tijdens de ondertekening van de overeenkomst.

 

 
07-09-2019  

Statenlid FvD betwijfelt openheid data-lek

 

ZWOLLE – FvD-Statenlid Andreas Baki heeft zo zijn twijfels over de openheid van Gedeputeerde Staten van Overijssel over het gemelde data-lek. Het provinciebestuur meldde dat emailadressen van Statenleden waren buitgemaakt bij een webmailhack waarna phisingmails waren gestuurd aan Statenleden. Volgens Bakir is er meer aan de hand dan GS heeft geopenbaard omdat de emailadressen van de Statenleden ook gewoon op de provinciale website staan. Bakir meent dat meer gegevens buit zijn gemaakt, maar het provinciebestuur beweert dat forensisch onderzoek dat onwaarschijnlijk acht. Bakir is in het dagelijks leven zelf programmeur en noemt die uitleg twijfelachtig. Hij wil de onderste steen boven over het door de provincie in juni ontdekte data-lek dat binnen de wettelijke 72 uur is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  Ook volgde het provinciebestuur de adviezen op van de Rekenkamer Oost Nederland om de beveiliging van de provinciale netwerken te verbeteren. Volgens Bakir is dat allemaal niet genoeg omdat hij meent dat er meer aan de hand is. Hij is van plan de gedeputeerden nog meer aan de tand te voelen over de hack en de data-buit.

 
19-09-2019  

Enorme toename echtscheidingen in Tubbergen

 

TWENTE – Volgens onderzoeker Independer is het aantal echtscheidingen in de gemeente Tubbergen (91%) het hoogst gestegen in Nederland. Ook Dinkelland (85%), Wierden (61%), Twenterand (61%) en Hardenberg (55%) scoren hoog op de landelijke ladder.
Enschede (20%), Hengelo (25%) en Almelo (28%) zitten daar als Twentse steden ruim onder terwijl Rijssen-Holten met 57 procent ook ver boven de gemiddelde landelijke stijging zit van 18 procent.
Independer onderzocht de gegevens over een periode van 10 jaar.
De Twentse steden Almelo, Enschede en Hengelo vormen een gunstige uitzondering in Overijssel. De hoogste toename in het aantal echtscheidingen doet zich vooral voor in de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe.
In slechts drie gemeenten, Amsterdam, Diemen en Vlieland, daalde het aantal gescheiden inwoners. Ondanks de forse toename van het aantal echtscheidingen, blijft de provincie Overijssel het laagste percentage van 7,9 procent houden op het totale aantal inwoners.

 
19-09-2019  

Weer toezicht Haaksbergen? OZB fors omhoog

 

HAAKSBERGEN – Nog voor de Begroting 2020 door de gemeente Haaksbergen is gepresenteerd, lijkt opnieuw verscherpt toezicht door de Provincie Overijssel niet meer te vermijden.  De gemeente kampt feitelijk al jaren met financiële krapte en stond ook al eerder onder toezicht.

Het Haaksbergse college van B&W wil de OZB voor woningen met 25 procent verhogen en dat van bedrijfspanden met 35 procent. Ook wil men nog bezuinigingen doorvoeren maar meestal zijn dat lastenverzwaringen voor gemeentelijke tarieven zoals leges, bouwvergunningen et cetera. In 2020 doelt men op een bezuinigingskaderstelling van 200.000 oplopend naar 1,3 miljoen euro in 2023.
In november mag de gemeenteraad zich buigen over de door het college opgestelde begroting. Toch stelt het college van B&W nu al dat toezicht weer op de loer ligt. Feitelijk betekent dat eveneens dat nauwelijks geld beschikbaar is voor nieuw beleid en investeringen.

Dat Haaksbergen opnieuw in de problemen komt, is mede te danken aan overschrijdingen in het sociale domein. Ook andere gemeenten in Overijssel kampen met de door De Haag over de schutting gegooide taken zoals Wmo en Jeugdzorg. In totaal komen Nederlandse gemeenten een half miljard euro tekort op het sociale domein terwijl het Rijk 10 miljard euro over houdt.

Coalitiepartners CU en D66 hebben tijdens het debat over de Rijksbegroting al aangedrongen op verruiming van de pot Gemeentekas. Ook willen beiden af van de trap op / trap af financiering zodat gemeentebudgetten dalen bij lagere rijksuitgaven en stijgen bij hogere rijksuitgaven. Toch is het kabinet nog niet overstag, want de oppositie wil ook meer geld voor onderwijs en politie terwijl het kabinet de staatsschuld wil blijven verlagen en ook nog eens een investeringpot van 50 miljard wil vormen voor kapitale investeringen in infra- en research-vernieuwingen in het bedrijfsleven.

 
22-09-2019  

Nat. record SamenLoop voor Hoop Tubbergen

 

TUBBERGEN – Waar een plattelandsgemeente sterk in kan zijn, heeft Tubbergen laten zien met de SamenLoop voor Hoop ten bate van KWF Kankerbestrijding. Alle activiteiten leverden een nationaal record op van maar liefst 372.254,00 euro.
Alle 9 kerkdorpen ondersteunden de 24-uurs actie. Zo werden maar liefst 8.000 kaarsen ontstoken à raison van 5 euro en ook de KinderLoop leverde een prima prestatie met 7.653,03 euro. Het restant van het fenomenale bedrag werd bijeen gewandeld door een rits aan gesponsorde teams. ‘Ongekend, vandaag begon een nieuw hoofdstuk in het boek van de SamenLoop voor Hoop. Zoveel teams, zoveel deelnemers en zoveel enthousiasme. Deze Samenloop is in alle opzichten geslaagd’, riep Jan Puthaar, relatiemanager bij KWF Kankerbestrijding, uit bij het ontvangen van de symbolische cheque.
Ook burgemeester Haverkamp toonde zich trots over zoveel saamhorigheid in haar gemeente; ‘Ik hoop dat we dit gevoel telkens opnieuw samen mogen ervaren”,  sprak ze. “Vandaar dat wij alle dorpen een geschenk aanbieden, een levend geschenk wat groeit en bloeit. Ieder dorp ontvangt van ons namelijk een walnotenboom. Deze boom staat symbool voor wijsheid, liefde, vruchtbaarheid en bescherming’, aldus Haverkamp die daarbij symbolisch een netje walnoten aanbood aan Henny Oude Geerdink, voorzitter van SamenLoop voor Hoop Tubbergen.

Fotoreportage: Jan Bril

 

Fotoreportage (86 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina