Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
12-06-2019  

Heracles Almelo verbindt innovatief Twente

 

ALMELO - Na de recente ondertekening van de strategische samenwerking tussen Heracles Almelo en de Saxion Hogeschool is de club erin geslaagd om opnieuw grote stappen te zetten in de ontwikkeling van het innovatie-initiatief in de regio Oost. Na diverse gesprekken in de afgelopen weken hebben ook de Universiteit Twente en de internationale onderneming Urenco zich als strategische partners verbonden aan het innovatie-initiatief.

De samenwerking met de Universiteit Twente biedt tal van mogelijkheden voor de bij Heracles Almelo aangesloten bedrijven, de overheid en voor Heracles Almelo zelf. Universiteit Twente gaat in de vorm van studenten, kennis, inspirerende sprekers, contacten met start-ups, toegang tot onderzoek en onderzoeksgroepen een belangrijke rol spelen in het innovatie-initiatief. Na eerder al het ROC van Twente en ook Saxion is de Universiteit Twente reeds de derde grote onderwijspartner.

Projecten
Vanuit het stadion van Heracles Almelo zal door studenten van zowel ROC van Twente, Saxion als de Universiteit Twente worden gewerkt aan projecten en onderzoeksvragen vanuit het bedrijfsleven en vanuit overheden. Ook worden onderzoeksgroepen/lectoraten hier verbonden aan het regionale bedrijfsleven zodat gezamenlijk kan worden gewerkt aan innovatie. Deze stappen die door Heracles Almelo zijn gezet in het regionale onderwijsveld krijgen inmiddels ook navolging in het regionale bedrijfsleven.

Urenco
Naast de partners Sekisui, VDL, Benchmark en ETC voerde de club in de afgelopen maanden gesprekken met diverse geïnteresseerde partijen en in dit kader besloot Urenco dan ook om zich aan dit initiatief te verbinden. Urenco heeft bijvoorbeeld stevige ambities op het gebied van duurzaamheid en daaruit voortvloeiende onderzoeksvragen zouden in dit innovatie-initiatief kunnen worden belegd bij studenten en onderzoeksgroepen van de regionale onderwijsinstellingen. Zij gaan hiermee in het stadion vervolgens aan de slag. Onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk worden op deze manier optimaal met elkaar verbonden.
Ook voor Heracles Almelo zelf ontstaan door dit initiatief vele nieuwe mogelijkheden. Zo kijkt de club nu bijvoorbeeld naar de duurzaamheid van haar stadion en de omliggende leefomgeving. De club zal in de komende periode verder werken aan het versterken en uitbouwen van dit innovatie-initiatief.

 
19-06-2019  

Streep door dicriminiserende Duitse 'MAUT'

Europese Hof zegt 'NEIN' tegen Duitsland
 

LUXEMBURG - Het Europese Hof heeft gisteren klagers Oostenrijk en Nederland gelijk gegeven in hun stelling tegen het invoeren van het Duitse tolplan. Volgens het HOF is het Duitse tolplan in strijd met de artikelen 18, 34, 56 en 92 VWEU, zijnde de Europese regelgeving.
Artikel 18 verbiedt discriminatie op grond van nationaliteit en dat hield het plan wel in omdat Duitse automobilisten gecompenseerd zouden worden door een lagere wegenbelasting.
Artikel 34 ziet toe op kwantitatieve invoerbeperking in het vrije goederenverkeer en ook hier wordt de transportwereld van buiten Duitsland zwaarder belast.
Artikel 56 regelt beperkingen op het vrij verkeer van diensten en ook hier zou de Duitse dienstverlener te eenzijdig bevoordeeld worden.  
Artikel 92 verbiedt elke discriminatie op het gebied van vervoer en dat was dus op basis van de eerder vermeldde artikelen al aangetoond.
Daarmee kan het plan, dat uit de koker kwam van CDU coalitiepartner CSU, in de ijskast. Is daarmee de tolheffing helemaal van de baan? Dat moet de tijd leren, maar in ieder geval zal deze dan wel gelijk moeten zijn voor alle weggebruikers ongeacht het land van herkomst.

 
24-06-2019  

KPN-storing 112. In Twente 'ouderwets' bellen

 

REGIO – Een fikse storing bij KPN maakt alarmnummers als 112 en 0900-8844 nagenoeg landelijk onbereikbaar. In Twente heeft men tijdelijk de oude nummers voor politie (053-4557810), brandweer (053-4557830) en ambulancedienst (053-4557820) formeel weer in gebruik zolang de storing zich voordoet. Bij dringende gevallen kunt u dus voornoemde telefoonnummers selectief gebruiken om alarm te slaan.

UPDATE

Landelijk is het alarmnummer 088-6628240 in gebruik genomen.

Via Whatsapp 06 1350 952 kunt u de politie in noodgevallen ook bereiken.

Landelijk is de politie massaal de weg opgegaan om eerder te kunnen assisteren bij noodgevallen.
In het Zeeuwse Stavenisse meldt de brandweer dat de kazerne volledig is bemand en men daar ter plekke alarm kan slaan bij noodgevallen.

Archief
Terug naar vorige pagina