Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
20-01-2011  

Rumoer over stukje verlengen van kanaal

 

ALMELO – Het water terug naar de markt zal er in lengte van jaren niet van komen, denkt oud- gemeentesecretaris Marinus Snijder. Het water terug naar de markt met een havenkom voor café-restaurant Nielz staat in het Masterplan dat grotendeels in de prullenbak is beland.

Snijder was in 2010 zelf mede-initiatiefnemer voor de burgerinspraak die grote kritiek uitoefende op de kapitaalsvernietiging die het Masterplan voor de binnenstad met zich meebracht. In dezelfde periode werd ook het alternatieve plan van oud- projectontwikkelaar Jan Voskamp en de woningbouwcorporaties St. Joseph en Beter Wonen gepresenteerd. B&W verwees dat plan naar de prullenmand.

Snijder was ziedend over de recente uitspraak van het huidige college van B&W die de vernieuwing uit de jaren ‘80/’90 in de binnenstad afdeed als een cosmetische ingreep. Snijder wees nog maar eens op het feit dat daarvoor destijds de prestigieuze prijs De Bronzen Bever werd toegekend.

Het nu gepresenteerde alternatief om het kanaal tot restaurant Kreta te verlengen op bevaarbare diepte, komt tot stand mede door de inzet van de Essent-gelden van de provincie Overijssel. Maar of het ooit verder komt wordt betwijfeld door Snijder gelet op het tekort van 30 à 40 miljoen euro dat nu al volgens Snijder in het voorlopige nieuwe plan voor de vernieuwing van de binnenstad zit.

Raadslid Stork (ALA/AOV/TON) is eveneens niet bijster enthousiast: "De provincie geeft Almelo geld en dus wordt er een stuk kanaal gegraven. Voor het overige is het louter vaagheid."
Huub Isendoorn (D66): "Vijf jaar werk wordt hier in de prullenbak gegooid. En nu beginnen we opnieuw met een sprong in het duister. Daar passen wij voor!"
PvdA, CDA en VVD zijn nog wel hoopvol en zien het als een kans die aan de hand van het bestaande kwaliteitsplan ingevuld moet worden, zoals Irene ten Seldam (CDA) dat verwoordde.

Verder werd, na een muziekaal intermezzo door leerlingen van de Muziekschool, uitvoerig gedebateerd over de bezuinigingen die noodzakelijkerwijze op stapel staan.

Luister naar Rumoer
 op Radio Almelo
Fotoreportage
: Jan Bril

Fotoreportage (25 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina