Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
13-01-2011  

Plan sluiting klinische kraamzorg leidt tot actie

 

ALMELO – Het onzalige plan van de Raad van Bestuur van de ZGT-ziekenhuizen om de klinische kraamzorg van het voormalige Twenteborg ziekenhuis te verhuizen naar de ZGT vestiging in Hengelo heeft ieder die de primaire gezondheidszorg in Twente aan het hart ligt tot actie gemaand.
De SP ging als altijd de straat op om te demonstreren en handtekeningen te verzamelen. Kamervragen door SP en CDA, Moties van afkeuring in de gemeenten Almelo, Wierden, Rijssen/Holten. Hellendoorn, Twenterand en Tubbergen, protesterende colleges van B&W maar misschien nog wel belangrijker het onbegrip bij algemeen directeur Herre Kingma van het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Hij verkondigde het onderwerp op de agenda van het overlegorgaan van de ziekenhuizen in Twente en de Achterhoek te zetten. Voor Kingma staat een goede geografische verdeling van de klinische kraamzorg in de regio voorop.
Het staat buiten kijf dat de ‘berekenende managers’ van de gefuseerde ZGT ziekenhuizen in Almelo en Hengelo nog peentjes gaan zweten. Het personeel houdt zich niet meer stil en stuurt anoniem allerlei berichten de wereld in. Zo zou de totale kraamafdeling in Hengelo sterk verouderd zijn. Ook wordt beweerd dat als je met een ‘Hengelose weend’ op de wereld wordt gezet, je dossier daar blijft en je ook voor de latere noodzakelijke behandelingen in het leven naar het Hengelose ziekenhuis moet. Of dat allemaal klopt, is de vraag, maar de ‘heeren’ van de raad van Bestuur van ZGT kunnen hun borst nat maken.

< Fotoreportage - Jan Bril


Brief gemeente naar Raad van Bestuur ZGT
Raadsvragen over ZGT
Raadsbrede motie tegen sluiting klinische kraamzorg ZGT

Fotoreportage (12 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina