Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
09-01-2011  

ZGT wil klinische kraamzorg in Almelo stoppen

 

ALMELO - De Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) wil nog in 2011 stoppen met de klinische kraamzorg in het Almelose ziekenhuis en deze verplaatsen naar de Hengelose vestiging. Het besluit van de Raad van Bestuur van de ZGT-ziekenhuizen is gebaseerd op het advies van hoogleraren aan de minister van volksgezondheid om ziekenhuisbevallingen alleen nog in een beperkt aantal klinieken toe te staan. Daarmee zou een belangrijke kwaliteitsslag gemaakt kunnen worden en financieel kunnen worden bespaard op de klinische kraamzorg.
Aanstaande moeders uit de gemeenten Almelo, Wierden, Hellendoorn, Twenterand, Tubbergen en Rijssen-Holten moeten dan of naar Hengelo, Enschede, Deventer of Zwolle voor een klinische bevalling.

De SP in Almelo verzet zich tegen dit voornemen en trekt bij het college van B&W aan de bel om actie te ondernemen.
Bij het ZGT is een grote reorganisatie gestart waarbij meerdere zorgsectoren worden uitgeruild tussen de vestigingen in Almelo en Hengelo. Geografische ligging t.o.v. het achterland wordt daarbij grotendeels buiten beschouwing gelaten waardoor patiënten en patiëntenbezoek over langere afstanden moeten reizen. De vrees daarbij is dat de klinische zorg in Twente zich concentreert in het ZGT ziekenhuis in Hengelo en het Enschedese Medisch Spectrum Twente dat een volkomen eigen koers vaart.

Europees gezien is juist de discussie gestart om het thuisbevallen helemaal te stoppen. In Nederland wordt veel thuis bevallen maar is het sterftegetal hoger dan in omliggende landen. Onderzocht wordt wat daar de oorzaak van is.

Update: 11-01-2011  14.10 uur
Roemer (SP) tekent petitie en zet de kwestie op de agenda van de Tweede Kamer. In beide ziekenhuizen zijn jaarlijks 1100 bevallingen. Lees TC Tubantia
Op de website van TC Tubantia kan ook een publiekspoll worden aangeklikt hoe u over de concentratie van klinische kraamzorg denkt. Al 1143 stemmers gingen u voor en 88 procent stemde tegen.

Archief
Terug naar vorige pagina