Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
20-10-2010  

AWV woedend op stichting Evenementen (upd)


Het 'inklaren' van de Sint in 2009 - foto: AWV
 

St. Niklaasintocht in Almelo startte sinds jaar en dag bij Almelosche Watersport Vereeniging (AWV).

De Stichting Evenementen Almelo heeft dit jaar voor een andere werkwijze gekozen.
Sinds ± 25 jaar kwamen Sint en zijn vele Pieten bij onze jachthaven aan om - na ontvangst door vele kinderen begeleidt door hun ouders - op de pakjesboot te stappen.
Vandaar vertrok Sint, begeleidt door vele boten van leden waarop alle kinderen meevaarden, naar het centrum van Almelo.
Voor te stellen is dat het hele gebeuren altijd als een groot festijn door eenieder werd ervaren.

Slechts deze week werden wij door voornoemde stichting geïnformeerd dat nu en toekomstig men voor een andere werkwijze heeft gekozen en onze jachthaven als start voor Sint en Pieten niet meer in beeld komt.
Men kiest ervoor om Sint en Pieten op andere wijze naar het centrum varend te brengen. Men wenst o.a. geen blanke medepassagiers op de begeleidende schepen, uitsluitend de Zwarte Pieten en Sint Niklaas. Dit, omdat bij het aanmeren in het centrum veel blanke medepassagiers zijn en dit doet geen goed aan de geloofwaardigheid van de intocht.

De informatie te moeten vernemen zo kort van tevoren voordat het evenement plaats gaat vinden, namelijk 13 november a.s., heeft zowel het bestuur alsook leden van AWV ten zeerste geschokt.
Temeer omdat menigeen zich voor de tocht al had opgegeven en vele kinderen met hun ouders nu teleurgesteld moeten worden.
Gaarne opname van bovenstaande informatie, waarvoor dank!

vriendelijke groet,

secr. Almelosche Watersport Vereeniging


Persbericht: Stichting Evenementen Almelo

Onderwerp: Aankomst van de pieten in de haven van Almelo op 13 november.

In reactie op de door u geplaatste artikelen over het vervoer van de pieten ten tijde van de Sinterklaasintocht, wil ik u graag het volgende berichten:

Het niet meer kunnen inzetten van de boten van jachthaven AWV heeft een aantal oorzaken, als belangrijkste zijn te noemen:

Rijkswaterstaat heeft een verbod doen uitgaan om af te meren aan de vaarzijde van het Twentekanaal, hierdoor is het opstappen van Sint en zijn Pieten in de jachthaven van AWV niet langer toegestaan. De pieten moeten op advies van de havenmeester aan boord gaan bij de buitenhaven. AWV heeft aangegeven hier grote problemen mee te hebben omdat het feest in de jachthaven dan komt te vervallen.

Al langere tijd is bij AWV aangegeven dat het aantal blanke medepassagiers aan boord - bestaande uit opa’s, oma’s, ouders en kleinkinderen - voor problemen zorgt. Op deze manier zijn er veel boten nodig om het inmiddels flink gegroeide pietenaantal (van 35 naar rond de 90 in vier jaar tijd) te vervoeren. In de meeste gevallen is immers slechts nog plaats voor enkele pieten aan boord van de boten. Doordat te veel boten moeten afmeren in de centrumhaven ontstaan nautische problemen. Vorig jaar is om bovengenoemde reden voorafgaand aan de intocht nogmaals bij AWV het verzoek neergelegd de zwarte pieten te varen zonder blanke medepassagiers aan boord. Na een inventarisatie door een bestuurslid van AWV is aan ons teruggekoppeld dat men enkel wil varen wanneer de familie mee aan boord mag.

Te veel blanke medepassagiers aan boord van de boten verstoort tevens het beeld van geloofwaardigheid tijdens de Sinterklaasintocht.

Als organisatie hebben wij vanuit de gemeentelijke vergunning opdracht om het havengebied af te sluiten met dranghekken, dit om te voorkomen dat er kinderen in het water vallen tijdens de intocht. Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid en moeten er zorg voor dragen dat de kinderen achter de hekken blijven. Wanneer de boten van AWV aanmeren in de Centrumhaven komen de kinderen die mee zijn gevaren op de boten aan de verkeerde kant van de dranghekken terecht. Alle duizenden kinderen die staan te wachten achter de hekken mogen niet onder de hekken door om naar Sinterklaas en zijn pieten toe te lopen, maar de kinderen van de boten kunnen dit wel. Dit veroorzaakt een ongelijkwaardige situatie, veel onbegrip bij de wachtende ouders achter de hekken en tevens gevaarlijke situaties voor de kinderen die aan de waterkant lopen.

Om bovengenoemde redenen hebben wij moeten besluiten op zoek te gaan naar een alternatief voor het vervoeren van de pieten naar de Centrumhaven.

Wij zijn reeds sinds vorig jaar herfst met de AWV in contact getreden over bovenstaande problematiek.

Wij hebben de AWV eerst via een persoonlijk gesprek en daarna schriftelijk op de hoogte gebracht van het waarom van het niet meer kunnen continueren van de samenwerking.

Wij hebben hen tevens bedankt voor hun jarenlange enthousiaste inzet voor wat betreft het vervoer van de pieten naar de Almelose Centrumhaven ten tijde van de intocht.

Voor verdere informatie:

Maika Eggink
Evenementencoördinator
Stichting Evenementen Almelo

Redactie: Lees ook de reacties op TC Tubantia

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina