Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
13-10-2010  

NAT inventariseert lichthinder plekken

 

Persbericht
In het kader van de Nacht van de Nacht op zaterdag 30 oktober vraagt Stichting Natuurlijk Twente (NAT) burgers in Almelo om plekken met lichthinder bij NAT te melden. Lichthinderlijke plekken zijn plekken, in de stad of in het buitengebied, waar teveel en/of te lang verlichting is. Denk aan: ‘highlights’ (skybeamer), overdadig aangelichte gebouwen, reclamemasten, verlichting van bedrijfsterreinen en sportvelden. Het terugdringen van lichthinder (selectiever gebruiken van licht, andere lichtbronnen) betekent energiebesparing en terugdringing van CO2-uitstoot, plus bescherming van de duisternis.
NAT heeft het op zich genomen voor Almelo de lichthinderlijke plekken te inventariseren. Dat wil ze gaan doen in samenwerking met de inwoners van Almelo. Daarvoor vraagt ze de burgers van Almelo om eens goed rond te kijken in de avond en nachtelijke uren naar lichthinderlijke plekken. Het verzoek is om die plekken voor 24 oktober door te geven aan Natuurlijk Twente via email stichtingnat@home.nl of telefonisch via nummer 0613548932. NAT zorgt er voor dat op basis van de aanmeldingen er een Top 5 van lichthinderlijke plekken in en om Almelo aan wethouder Andela overhandigd wordt. De wethouder zal tevens gevraagd worden een lichthindervisie te ontwikkelen.
 

Archief
Terug naar vorige pagina