Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
08-10-2010  

Overlast horeca Grotestraat Z loopt spuigaten uit


Naschrift redactie:

Zowel de exploitant van Het Dopje als van Famly geven aan dat zij zich niet herkennen in het verhaal zoals omschreven. Zo zegt de woordvoerder van Het Dopje dat hij wel degelijk een terrasvergunning heeft en dat er in het verleden geluidsmetingen zijn verricht waarbij alle metingen binnen de regels vielen. Bovendien zou hij er op toezien dat bezoekers van zijn lokaliteit niet in en uitlopen. Wel bevestigd hij, dat sinds de taxi´s op de hoek van de Hofkamstraat/Grotestraat staan de overlast is toegenomen.

Ook de woordvoerder van Famly geeft aan dat de taxistandplaatsen voor extra overlast zorgen. De taxi´s mogen van de politie namelijk niet meer door het stukje Grotestraat tussen Hofkampstraat en Schuttenstraat rijden en worden daarvoor bekeurd als zij dat toch doen. Hij geeft eveneens aan dat nu al het uitgaanspubliek op het Amaliaplein wordt verwezen naar de taxistandplaats en dat dit tot wachttijden en overlast leidt. Vooral rond het sluitingsuur is de druk het grootst en zijn er te weinig taxi´s om de wachtende taxiklanten snel te vervoeren. Omdat het dan al na vieren is mogen zij deze wachtende mensen niet meer toelaten en dat leidt er toe dat inderdaad portieken worden bevuild. Ook bevestigt hij dat de overbuurvrouw met regelmaat s'ochtends een emmer water door het portiek gooit.
Hij heeft zijn ongenoegen over het taxibeleid al vaker geuit richting de wijkagent maar ambtelijk overleg tussen politie en gemeente heeft juist tot die taxistandplaatsen geleid met alle gevolgen van dien. Ook heeft hij herhaaldelijk bij de politie aangegeven, dat daardoor herhaaldelijk handgemeen ontstaat en hij de taxistandplaatsen liever kwijt is dan rijk.

Navraag bij het college van B&W laat blijken dat het college niets weet over een proef met taxistandplaatsen en het college dat eerst wil uitzoeken. Tot op heden, ruim veertien dagen na de vraag te hebben gesteld is er geen antwoord.

De woordvoerder van Famly wil expliciet nog wel kwijt dat hij niets liever wil dan een gezonde exploitatie zonder overlast, maar dat ook hij herhaaldelijk tevergeefs aan de bel heeft getrokken.
Beide exploitanten betreuren het dat de omwonenden geen contact men hen hebben gezocht om gezamenlijk een lijn te trekken t.a.v. de openbare orde voor hun bedrijven en die rond het Amaliaplein.

Taxirijder Littooij zegt tegen AlmeloNieuws.nl dat hij op ambtelijk verzoek heeft afgezien van zijn ontheffing om tussen de Hofkampstraat en Schuttenstraat te mogen rijden en hij nu een ontheffing heeft om van de Hofkampstraat richting Holtjesstraat te rijden. De oorzaak zou liggen in het feit dat de politie dan zelf niet meer langs het Amaliaplein kan rijden tijdens hun surveillance terwijl taxi´s daar hun klanten oppikken. Ook het aantal horecabezoekers op het plein zou dat bemoeilijken. Hij betreurt het dat hij als ‘eigen rijder´ wordt afgeschilderd terwijl hij vergunningen heeft voor vijf taxi´s en veel met de horeca rondom het plein afspraken heeft voor het vervoer van klanten. Hij ontkent dat hij ‘toeters en bellen' aan een der taxi´s heeft zitten die afgaan als het portier wordt geopend. Ook betreurt hij het dat in een citaat verwezen wordt naar de directeur van Stadstoezicht zijnde zijn vader. Deze heeft niets met het taxibeleid van de gemeente van doen.
 

ALMELO – Verhitte gezichten van bewoners uit de Grotestraat Zuid en omgeving maken duidelijk dat men de overlast van horecabezoekers en geluidsoverlast van aanpalende horecabedrijven meer dan zat is. Gesprekken met politie en ambtenaren van de gemeente hebben na maanden nog tot niets geleid.
Aan de ambtenaar die gaat over de zuidelijke binnenstad is een waslijst van overtredingen ten aanzien van de sluitingstijd overhandigd en is precies weergegeven waar en wanneer dat gepaard ging met vechtpartijen, gelal en drinken op straat aan toe.

Betreffende het Amaliaplein gaan de klachten meestal over te harde muziek tijdens het groeiende aantal festiviteiten maar vooral café Het Dopje en eethuis Famly zijn volgens omwonenden de bedrijven die continu voor overlast zorgen. Café Het Dopje zou voortdurend de muziek keihard hebben aanstaan terwijl de deur meer open dan dicht staat. Bovendien wordt er tot laat in de nacht een terras geëxploiteerd terwijl men niet eens over een terrasvergunning beschikt. Ook komen ‘gasten’ vaak naar buiten om hun ‘overtollige waterdruk’ in portieken van anderen te lozen waarna men weer vrolijk naar binnen gaat. De exploitant van Het Dopje zou daar niet tegen optreden. Klachten die bij de politie zijn geuit hebben tot nu toe niet opgeleverd dat wordt opgetreden. ‘Al patrouillerend wordt er zelfs doorgereden als er een vechtpartij aan de gang is’, zegt een der buurtbewoners. ‘Ik heb ook met de politie gebeld en die zei dat de gemeentelijke afdeling Bijzondere Wetten verantwoordelijk is betreffende de handhaving van de sluitingstijd, de luide muziek en het ontbreken van een terrasvergunning. Dat behoorde niet tot de taak van de politie en als ik een klacht wilde indienen, dan zou hij zijn naam wel even spellen zodat de klacht op de juiste wijze geschreven bij zijn superieuren terecht zou komen’, kortom je wordt gewoon niet serieus genomen’, zegt de buurtbewoner.

‘Er zijn gesprekken geweest met de ambtenaar zuidelijke binnenstad en met de veiligheidscoördinator, er is een waslijst aan data met vechtpartijen en overlast overhandigd, er zijn tal van video-opnames overhandigd, maar er gebeurd niets’, zegt een andere omwonende. ‘Al maanden wachten wij op actie om de overlast te stoppen en bij toeval komen wij er achter dat er stilzwijgend een proef is gestart met taxistandplaatsen rondom het Amaliaplein. In de avond- en nachtelijke uren mogen taxi’s dan wel door het afgesloten gedeelte van de Grotestraat Zuid tussen Bavinkstraat en Hofkampstraat rijden. Komen er taxistandplaatsen in hetzelfde gedeelte, de Hofkampstraat en de Schuttenstraat voor in totaal 30 taxi’s. Dat werd niet aangekondigd want de plannenmakers in het stadhuis gaan er van uit dat wanneer niemand tijdens de onaangekondigde proef klaagt, het voornemen kan worden uitgevoerd. Nou, die taxi’s zijn een bron van overlast door het te hard rijden en het ‘lallen’ van wachtende passagiers in het weekend in de vroege ochtenduren. "Één 'vrije rijder' maakt het helemaal bont want die heeft een hele feestwinkel van licht en geluid in zijn Amerikaanse slee hangen, die telkens afgaat als hij zijn portier opent. Die staat hier in de Grotestraat Zuid soms al uren te wachten voordat hij zijn eerste passagier kan oppikken. Ondertussen loopt meneer continu tussen taxi en Famly/Dopje heen en weer en dan begint de ‘feestwinkel’ in zijn auto weer van voren af aan. Dat zou je toch niet verwachten van een zoon van de baas van Stadstoezicht, maar het is wel zo! Deze overlast wordt verschoven naar de buren omdat de horeca geen taxi’s tussen Hofkampstraat en Schuttenstraat over het Amaliaplein wil laten rijden, nou ze worden bedankt!", zegt een der buren.

De omwonenden die niet met naam in de krant willen, laten weten dat de gemeenteraad zal worden ingelicht over al deze klachten en het nalaten van handhaving. Zij verwachten dat de gemeenteraad het initiatief zal nemen dat de afdeling Bijzondere Wetten ook de handhaving ter hand zal nemen en de politie gekapitteld zal worden betreffende hun prioriteitstelling. Dat moet volgens hen wel, want er komt al weer een café bij in de Grotestraat Zuid ondanks negatieve adviezen van meerdere gemeentelijke afdelingen, de politie, en woningstichting.

Omdat er van gemeentezijde niet wordt opgetreden tegen de ongeoorloofde terrasexploitatie en ook de politie in gebreke blijft t.a.v. de handhaving, hebben de omwonenden inmiddels een juridisch adviseur in de hand genomen om de handhaving van orde en gezag af te dwingen. Ook wil men meer weten over de proef met taxistandplaatsen terwijl dat nooit openbaar is aangekondigd.

Archief
Terug naar vorige pagina