Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
06-10-2010  

Provincie gunt Nijhof Grind geen tijd meer

 

ZWOLLE/ALMELO – De Provincie Overijssel gunt Nijhoff Recycling in Almelo geen tijd meer om volgens de richtlijnen van de provincie te gaan werken. Al meer dan 10 jaar ligt het bedrijf met de provincie overhoop omdat het vervuilde stoffen niet afvoert naar depots maar mengt met grond om onder de wettelijke norm te komen zoals de provincie beweerd.
De provincie heeft op tal van plaatsen binnen en buiten de provincie grond gevonden die van Nijhoff afkomstig bleek en stoffen bevatte als PAK’s (Poly Aromatische Koolwaterstoffen) en koper. Nijhoff Recycling reinigt jaarlijks tonnen aan grind voor Prorail dat het gereinigde grind dan weer gebruikt bij de vervanging van de spoorbedding.
Verder kreeg de provincie van Nijhof geen verklaringen overde waterdichtheid van de bedrijfsvloeren en is het naastgelegen terrein van Rijkswaterstaat eveneens vervuild. Ook werd Nijhuis in de loop der jaren voor miljoenen euro's aan dwangsommen opgelegd.
In juni kondigde Nijhof bij de bestuursrechter aan dat er een directiewisseling heeft plaats gevonden en dat men er alles aan doet om het werkproces te verbeteren. Op 4 oktober zou de grond van het Naastgelegen Rijkswaterstaat moetenj zijn gereinigd, maar dat is niet geschied. De provincie heeft nu besloten dat alle vergunningen zijn ingetrokken en dat het bedrijf half november moet zijn ontmanteld. Directeur Esther Nijhof, die haar vader Bram in juni opvolgde, gaat opnieuw naar de Raad van State om de beschuldigingen van de provincie te weerleggen.

Archief
Terug naar vorige pagina