Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
23-12-2019  

Almelo naar rechter bij ronselen PGB-cliƫnten

 

ALMELO – De Almelose wethouder Eugene van Mierlo is de praktijken von zogenoemde ‘Zorgcowboys’ meer dan zat. Al geruime tijd schakelt de gemeente de sociale recherche in bij vermeende misstanden in de zorg waar het gaat om ‘zakkenvullen’ door de eigenaren van de zorgbureaus. Vanuit de gemeenteraad kwamen herhaaldelijk vragen over misstanden en raadslid Louis Kampman (LAS) speelde afgelopen zomer de wethouder een heel dossier toe over meerdere zorgaanbieders die zich verrijkten. Het dossier kreeg Kampman anoniem toegespeeld.

Nu Almelo, met in het kielzog Hof van Twente, een aantal zorgaanbieders buitenspel heeft gezet, doet zich een volgend afkeuringswaardige ontwikkeling voor. De buitenspel gezette zorgaanbieders richten zich nu op privépersonen met recht op een persoonsgebonden budget (PGB). Deze zijn vrij in hun keuze van zorgaanbieder en de gemeente is dan alsnog verplicht het PGB-budget uit te betalen. Deze ‘achterdeurconstructie’ is vooral risicovol voor de rechthebbende PGB-cliënt die dan zelf moet toezien of rechtens alle zorg wel verleend wordt. Wethouder van Mierlo acht dat een onwenselijke ontwikkeling omdat hiermede alle kwaliteitseisen voor zorgaanbieders worden omzeild en de opdracht gevende cliënt aansprakelijk blijft voor eventuele terugvordering van uitbetaalde PGB-gelden indien zorg niet is geleverd dan wel kwalitatief sterk onder de maat is.
Omdat Almelo naast kwaliteitseisen ook integriteitseisen stelt aan zorgondernemers, wil van Mierlo deze omzeiling via de achterdeur desnoods een halt toe te roepen middels een proefproces. Nu al loopt Almelo landelijk voorop in toekenning en controle van zorgaanbieders middels een nieuwe verordening t.a.v. de thuiszorg, dagbesteding en begeleidend wonen.
Van Mierlo zette deze week e.e.a. uiteen via de journalistieke onderzoekers van 'Follow the Money', de bedenkers van de titel 'Zorgcowboys' naar aanleiding van meerdere publicaties over zakkenvullers onder zorgaanbieders.

Archief
Terug naar vorige pagina