Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
04-07-2019  

Almelo in 2050 van het aardgasnet

Cogas, corporaties en gemeente ontwikkelen warmtevisie
 

ALMELO – De gemeente Almelo, Cogas en de woningbouwcorporaties ontwikkelen samen een nieuwe warmtevisie om Almelo uiterlijk in 2050 van het aardgasnet te krijgen.
Aardgas is in de toekomst niet meer de energiebron voor het verwarmen van huizen en gebouwen, laat staan duurzaam als fossiele brandstof waaronder ook kolen en olie worden gerangschikt.
Al deze werken ten nadele van het klimaat en zijn mede oorzaak van de opwarming van de aarde. Het ondertekenen van een convenant warmtevisie door de gemeente Almelo met de corporaties Beter Wonen, St. Joseph en Cogas is derhalve een eerste Almelose stap op weg naar de energietransitie.


Iedereen in Almelo krijgt de komende jaren te maken met de zogenaamde warmtetransitie. Hoe gaan inwoners hun huis verwarmen als er geen gas meer is? Welke alternatieven zijn er in welke wijk? En wat gaat de transitie kosten en hoe en wie gaat wat betalen? “Het lijkt of 2050 nog heel ver weg is, maar we staan samen voor de enorme opgave om in ongeveer 30 jaar meer dan 33.000 huizen in Almelo aardgasvrij te maken”, benadrukt wethouder Eugène van Mierlo van Duurzaamheid. Van de rond 33.000 woningen in Almelo is circa 54% particulier bezit, 36% corporatiebezit en 10% particuliere verhuur. “Om de klimaatdoelen te halen, vraagt dit aanpassingen aan bijna alle woningen en gebouwen. En daar moeten we samen mee aan de slag.”

Alternatieven voor aardgas

In de warmtevisie komt te staan welke alternatieven er zijn voor aardgas, wanneer welke wijk aan de beurt is, de betaalbaarheid en wanneer en hoe inwoners en vastgoedeigenaren hierover kunnen meepraten. Juist omdat de keuzes die Almelo moet maken, uiteindelijk iedereen in de stad gaan raken, hecht de gemeente eraan strategische partners al vanaf de start van het opstellen van een warmtevisie te betrekken. Uiteindelijk zullen deze partners ook mede uitvoering moeten geven aan de visie. Cogas gaat het proces begeleiden en levert belangrijke data en expertise op het gebied van warmte en het leidingnet. De woningcorporaties vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de inwoners van Almelo. De warmtevisie moet uiterlijk in 2021 gereed zijn.

Toekomst van Almelo

De gemeente Almelo zet flink in op haar ambities om een duurzame gemeente te worden. Een duurzame gemeente is essentieel voor de nabije toekomst van iedereen in Almelo. In het programma Duurzaamheid is deze ambitie vertaald naar concrete doelen. De ontwikkeling van de warmtevisie is onderdeel van het programma Duurzaamheid. De overgang naar een duurzame toekomst doet de gemeente samen met partners en inwoners. De gemeenteraad van Almelo gaat na de zomer tijdens een politiek beraad in gesprek over de energietransitie. Hiervan is de warmtevisie een belangrijk onderdeel. Belangstellenden kunnen hierbij aanwezig zijn.
bron: gemeente Almelo

Archief
Terug naar vorige pagina