Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
19-12-2018  

AAfm tot 2022 status lokaal publiek medium

 

ALMELO – Het Almelose college van B&W heeft de lokale omroep AAfm/AAvisie opnieuw voorgedragen bij het Commissariaat van de Media als lokale publieke media-instelling voor een periode van 3 jaar tot 23 februari 2022.
Het besluit betekent tevens dat AAfm daardoor jaarlijks het door de VNG geadviseerde bedrag van 1,28 per huishouden uit de zogenoemde Rijksbekostigingsregel van het Gemeentefonds krijgt. Voor 2019 betekent dit dat de lokale omroep een bedrag van 41.257 euro wordt toegekend.
Verder laat het college van B&W Kennispunt Twente komend jaar onderzoeken welke kijk- en luisterdichtheid AAfm/AAvisie heeft om ook voor de jaren erna gedurende de door het Commissariaat van de Media te verlenen concessie een toelage te kunnen bepalen. B&W vindt dat de lokale omroep al jaren in een maatschappelijke behoefte voorziet en ondersteund met dit besluit de voortgang van AAfm/AAvisie, omdat anders het Commissariaat van de Media geen concessie verleend.
De financiële toezegging is op zich niet voldoende om bij de lokale omroep een coördinator en stagebegeleider aan te trekken. Hiertoe was wel een verzoek ingediend tijdens een werkbezoek van de gemeenteraad. De Lokale Omroep Almelo telt ruim 100 vrijwilligers en de omroep werkt ook samen met andere lokale omroepen in Twente zoals die van Enschede, Haaksbergen, Hengelo en Hof van Twente.

Archief
Terug naar vorige pagina