Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
06-12-2018  

Prestatieafspraak gemeente en woningstichtingen


v.l.n.r.: Peter van der Hout (Beter Wonen), Claudia Beumer (St. Joseph), wethouder Jan Martin van Rees (LAS), Wim van der Elst (SHBW) en Harm Nieboer (HAR) ondertekenen de Prestatieafspraak 2019/23.
 

ALMELO – Per bestuursperiode wordt er tussen het college van B&W en de lokale woningbouwstichtingen een prestatieafspraak vastgelegd. Deze keer kan die afspraak uniek genoemd worden omdat niet alleen de wethouder met woningbouw in zijn portefeuille betrokken is, maar alle wethouders met raakvlakken betreffende de woonomgeving. Zo is o.a. de taakstelling vastgelegd voor het aantal te bouwen woningen binnen het sociale domein die duurzaam moeten zijn, zijn er afspraken gemaakt betreffende betaalbaarheid en beschikbaarheid, maar ook over liberalisatie/verkoop en slopen van oudere woningen met vervangende bouw. In de taakstelling zijn bovendien leefbaarheid en zorg opgenomen als gemeenschappelijk beleid voor de periode tot 2023.

In 2019 investeren de woningbouwcorporaties Beter Wonen en St. Joseph totaal 10,5 miljoen euro in nieuwe woonprojecten terwijl 1,3 miljoen euro wordt geïnvesteerd in leefbaarheid en veiligheid. Termen die voorbijkomen zijn bijvoorbeeld; woonlasten centraal, dicht bij de klant (wijken/buurten), oog voor kwetsbare bewoners, aandacht voor ouderen en verbindingskracht, de onderlinge samenwerking. De gemeente hanteert zelf daarbij de eigen doelstellingen en uitwerkingen volgens de investeringsprogramma’s Binnenstad, Duurzaamheid, Economie & Participatie, Veiligheid en Zorg). Gezamenlijk moet dat met de corporaties worden uitgewerkt voor de volgende jaren.

Betrokken in het geheel zijn ook de huurdersorganisaties  SHBW en HAR van respectievelijk Beter Wonen en St. Joseph. Zij houden de vinger aan de pols in het belang van de huurders in het sociale domein.  Het betaalbaar blijven is daarbij een speerpunt maar ook onderhoud van de woningen en appartementen. Zorgen maken SHBW en HAR zich wel over de Rijksinvloed middels het ‘afromen’ van kapitaal van woningstichtingen. Daarover onderhoud men landelijk contact met de overkoepelende Woonbond  en Aedes de landelijke organisatie van woningstichtingen. Op lokaal niveau acht men meer contact met de gemeenteraad gewenst omdat ook de WOZ-waarde en de daarmee gepaard gaande stijging van de OZB-heffing in de huur worden doorberekend. Wel onderschreven de SHBW en HAR de nu gemaakte afspraken.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina