Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
13-07-2018  

Geen entreegeld Amaliaplein tijdens Profronde

 

ALMELO – Het plan om tijdens de avond van de Profronde entree te heffen op het Amaliaplein gaat niet door. De organisatie van de Profronde dacht op die manier 20.000 euro binnen te kunnen ‘harken’ door het aantal entreekaarten te bepalen op 4.000 voor het plein en de aanliggende horecabedrijven. In ruil daarvoor zou de organisatie de muziek op het plein betalen en hoefden de aanliggende horecabedrijven geen sponsorbijdrage aan de Profronde te leveren. Met het beoogde plan zou een soort tolheffing voor een deel van de Grotestraat geheven worden dat niet aan het parcours ligt. Bovendien zou een biertje op die wijze duur betaald moeten worden vergeleken met andere horecabedrijven elders in de binnenstad.
De raadsfractie Lokaal Almelo Samen vond dat een vreemde constructie die slechts een deel van de Almelose horecaondernemers in het centrum extra winst (geen sponsoring en geen muziekkosten) zou brengen terwijl de Grotestraat tussen Schuttenstraat en Hofkampstraat toch een openbare weg is die niet direct aan het Profrondeparcours gelegen is.

De afdeling Bijzondere Wetten van de gemeente achtte de constructie juridisch wel mogelijk omdat het Amaliaplein binnen het gebied van de verleende evenementenvergunning ligt. Daardoor zou het gebied een andere status krijgen.(?)
Overleg tussen de gemeente en de organisatie van de Profronde heeft echter opgeleverd dat de organisatie afziet van de ‘tolheffing’. De organisatie wilde dit middel inzetten om een betere publieksverdeling in het centrum te bewerkstelligen vanwege de ‘zuigende kracht’ van het Amaliaplein. Elders in het centrum zou daardoor minder publiek het parcours omzomen. Ook de Koornmarkt werd in het persbericht van de Profronde al een te grote aantrekkingskracht toegedicht. De gecancelde 'tolheffing' voor het Amaliaplein zou dus een opmaat kunnen zijn geweest voor de toekomst elders in de binnenstad tijdens de Profronde.

Burgemeester Gerritsen, die niet op de hoogte was van het plan entree te heffen, acht ‘crowd management’ wel van belang in het kader van openbare orde. Teveel mensen binnen een bepaald gebied acht hij niet wenselijk. Elders in Nederland zijn voorbeelden van publiekbeheersing door de politie middels het signaleren van mobiele telefoons binnen bepaalde centrumgebieden. Bij teveel getelde mobiele telefoons kunnen dan delen van het centrum worden afgesloten tot het teveel aan bezoekers weer is gezakt onder de gestelde veiligheidsnorm. Ook Enschede paste dit middel al eerder toe. Dit middel van ‘crowd management’ brengt in ieder geval geen ‘geldklopperij’ met zich mee en ook geen scheve gezichten onder horecaondernemers onderling.

Archief
Terug naar vorige pagina