Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
06-07-2018  

De Oranje 'bak' wordt uitgerold, weigeren mag


Papier, glas, textiel en metalen leveren de gemeenten veel geld op.
Vooral papier, dat in vroegere jaren ten goede kwam aan inzamelende verenigingen en stichtingen, zorgt voor kapitaal in de gemeentekas.
De jaarlijkse nota afvalstoffenheffing, waarvoor minima vrijstelling kunnen vragen, gaat echter nauwelijks omlaag.
 

ALMELO – Vlak voor de gemeenteraadsverkiezing heeft de gemeenteraad in oude samenstelling en in meerderheid nog het besluit genomen om iedere grondgebonden woning van een oranje afvalbak voor het inzamelen van 'kunststof' verpakkingen te voorzien. Nu brengt de burger dat nog naar de milieu-eilanden in de wijken of stopt men het ongewenst in de grijze bak voor restafval.

Doel van dit alles is voorkomen dat ‘plastics’ in het milieu terecht komen, maar over de wijze waarop de lokale overheden in Twente de burgers verplichten als werkezel te fungeren en vervolgens ook nog fors laten betalen voor de eindverwerking, stuit op flinke weerstand.

Twente Milieu, het afvaluitvoeringsorgaan van de meeste Twentse gemeenten, stelde de inwoners van Almelo deze week per post op de hoogte dat de ‘bak’ met oranje deksel wordt uitgerold tussen 17 september en 19 oktober. Naast de bak met groene-, grijze- en blauwe deksel komt er dus een vierde afvalcontainer bij.  

Tegen dat raadsbesluit vlak voor de verkiezingen, was de raadsfractie Lokaal Almelo Samen (LAS) vanwege de investeringskosten in opnieuw een afvalbak en vooral vanwege de toenemende druk tot verplicht scheiden van afval door burgers. Dit terwijl onomstotelijk vaststaat dat professionele na-scheiding een veel beter restresultaat oplevert voor herbruikbare stoffen. De mening van LAS kreeg onvoldoende steun en zo worden weer eurotonnen besteed aan een vooraf bekend te mager resultaat terwijl dat geld toch beter geïnvesteerd kan worden in na-scheiding.
Bij de aankondigingsbrief van Twente Milieu ook een uitgebreide folder met 3 pagina’s scheidingsvoorschriften van (huishoudelijk) afval. Het vergt een hele studie van hoe het hoort, Niet iedereen met een huis en tuintje zit daar op te wachten, want de regels gelden niet voor de meeste hoogbouwlocaties. Ook de ondernemers wonende  in de duurdere  wijken hebben er minder last van. Daar zie je maar al te vaak een bedrijfscontainer in gebruik voor het huishoudelijk afval. Twente Milieu hoeft in die buurten nauwelijks wat op te halen, want de extra kosten lopen via het bedrijf van de luxe wonende ondernemers. Een ‘sluipweg’ waartegen oud- wethouder van milieu Javier Cornelissen nog zei dat hij dit betreurde maar er nauwelijks iets aan kon doen, dit naar aanleiding van vragen van een ex- raadslid, zelf wonende in zo'n luxe buurt. De gewone burger met een huis en een tuintje is dus de schlemiel, tenzij hij de bak met oranje deksel voor het inzamelen van ‘verpakkingen’ weigert. Het kan! Overweeg en neem een besluit en bij weigeren kijkt u voor 21 juli op de website www.almeloaandebak.nl Daar kunt u middels de inlogcode, die op de brief van Twente Milieu staat, aangeven dat u deze vierde afvalbak niet wilt.
U kunt ook bellen via 0800-0201044 om uw weigering kenbaar te maken.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina