Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
19-03-2018  

VVD: geen extra besteding huishoudelijke hulp

D66: geen extra geld voor veiligheid

De knip los. Haagse kliek vreest de lokalen

Ontegenzeglijk zijn de lokale partijen al decennia groeiende en kalven traditionele Haagse partijen af bij gemeenteraadsverkiezingen. De burger is ontevredener dan ooit en ook nu voorspellen onderzoekers zoals Ipsis groei voor de lokale partijen, zij het dat in de 30 gemeenten waar de PVV meedoet dat een remmende werking heeft.
Om het tij te keren wordt 'tracking' ingezet om de grote partijen via internet te promoten. Ze hebben er het kapitaal voor dankzij rijkssubsidie, wat lokale partijen niet hebben.

Maar er is meer aan de hand. De landelijke partijen bemoeien zich meer en meer met lokale afdelingen. Zo mochten o.a. de Amsterdamse afdelingen van PvdA en D66 afgelopen weekend niet meelopen in een anti- discriminatiebetoging en de lokalo's van de SP het manifest niet ondertekenen.

In Rotterdam blies partijleider Klaver van GroenLinks de samenwerking met de PvdA, SP en NIDA op vanwege een oude 'tweet' van NIDA. Onderzoekers daarentegen legden de vier gepresenteerde verkiezingsprogramma'snaast elkaar en zagen daar geen tegenstellingen in die het het ingrijpen van Klaver rechtvaardigden.

Ook het kabinet kan er wat van. Zo trok VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen een paar dagen voor de gemeenteraadsverkiezing de knip (100 miljoen euro) om een kwart van de spitsstroken nog dit jaar om te zetten tot reguliere rijstrook ter vermindering van files. Ze kwam het in Almelo nog even herhalen tijdens een 'petit dejeuner' met de lokale VVD-coryfee├źn.

CDA-minister Hugo de Jonge stelt plots 26 miljoen euro beschikbaar om gemeenten te verplichten alle inwoners boven de 75 jaar jaarlijks te bezoeken om eenzaamheid te bestrijden. Als wethouder in Rotterdam had hij dat al ingevoerd, maar net zoals in Rotterdam doen al veel meer gemeenten dat.

Minister Ollongren, van de partij wiens partijleider de gift van een appartement aan zee verzweeg, lanceerde gisteren haar integriteitsplan om alle wethouders te verplichten tot het inleveren van een bewijs van goed gedrag. Niet direct, want eerst moet de wet nog worden gewijzigd en dan zijn we minsten een jaar verder.

'Ons aller' (?) Mark Rutte maakte het nog bonter door twee dagen voor de gemeenteraadsverkiezing en het referendum over de 'sleepwet' dat laatste als een 'circus' af te doen waar zijn VVD geen behoefte aan heeft.
Vanochtend als medepresentator bij WNL, begon hij ook met een herhaald kannibalisme van coalitiegenoten door opeens het belang van de landbouw als speerpunt van zijn partij te claimen terwijl het CDA dat feitelijk al sinds jaar en dag is. Hoe het met de PvdA afliep is algemeen bekend.

Vanavond dan het TV-debat met landelijke kopstukken over gemeenteraadsverkiezingen. Ongetwijfeld wordt dan opeens nog wat uit de hoge hoed getoverd. Het laatste woord is echter morgen aan de kiezer of lokaal de binding tussen gemeentebesturen en de burger hersteld kan worden.

De tip? Maak lokaal tot meerderheid!
 

ALMELO – De VVD is de enige partij in Almelo die geen extra geld beschikbaar wil stellen voor huishoudelijke hulp in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning mocht Almelo symbolisch een miljoen euro kunnen kunnen vrijmaken voor andere besteding.
D66 zou in deze door Tubantia opgelegde stelling geen geld willen vrij maken voor besteding aan veiligheid.
De stelling moest de leidsmannen uit de tent lokken maar Gijs Stork (LAS) en Ugur Cete deden aan 'dit circus' niet mee omdat de stad nog in financiële nood zit en een denkbeeldig budget pas te verdelen valt indien de gemeente echt uit het financiële dal is geklommen. Nu al een fictieve stellingname innemen zou volgens beiden een vorm van kiezersbedrog zijn. De andere partijen wilden wel virtueel geld uittrekken voor de voorgestelde onderwerpen zoals huishoudelijk hulp, afvalbeleid, leegstand, veiligheid en het parkeerbeleid. Dit in wisselende bedragen.
VVD-voorman Jemy Pauwels noemde de stellingname van Stork een stelling van een samenraapsel als partij LAS, Stork noemde die opmerking het toppunt van populisme en VVD eigen. (BBA + ALA + Almeloooo fuseerden tot Lokaal Almelo Samen om de versnippering in de gemeenteraad tegen te gaan. - red.)
Cete en Stork hielden voet bij stuk omdat eerst alle beleidsellende van vorige colleges (in wisselende samenstelling CDA/PvdA // D66 of VVD – red.) moet worden opgeruimd voordat überhaupt geld vrij kan komen om wat extra’s te kunnen doen.
Het parkeerbeleid is bij meerdere partijen wel een punt voor (toekomstig) extra geld om de trek naar de binnenstad te bevorderen en zodoende wat aan de leegstand te kunnen doen. Daarin vonden Stork - zodra er echt geld beschikbaar is - en Pauwels elkaar wel zoals 2 uur gratis parkeren in een blauwe zone. Het CDA wilde 6 euroton virtueel geld in kas houden om het tekort op de parkeer-exploitatie sluitend te maken. CDA-voorman Marcel Zielman doelde in deze op enige voorkennis qua nieuw tekort.
D66 ten slotte vond de stad al veilig genoeg en zag als enige geen reden daar extra geld aan te besteden.

VVD en LAS waren de partijen die geen enkele partij uitsluiten bij coalitieonderhandelingen. PVV-voorman Sebastian Stöteler werd gehekeld over zijn rigide standpunten inzake moskee, azc en geen keppeltje, geen kruisje, geen hoofddoek in ambtelijke dienst achter de gemeentelijke publieksbalie. Vooral Zielman (CDA) ging daar tegenin maar ook het gezicht van Arjen de Vries (PvdA) sprak à la Melkert boekdelen. Stöteler vond echter geen van zijn standpunten een breekpunt bij coalitieonderhandelingen, waarop Gerritsen (Democtaten.nu) dat een vorm van kiezersbedrog noemde en de PVV niet meer als serieuze partner zag.
Opmerkelijk ook dat geen van de concurrenten van landelijke partijen Stork en zijn Lokaal Almelo Samen (LAS) in de voorspellingen veel zetels toebedeelde. Het zou de angst kunnen zijn voor een groter Lokaal Almelo Samen en meer lokale invloed is die landelijke partijen juist een doorn in het oog gelet op de massale inzet van de 'kopstukken' uit Den Haag voor deze gemeenteraadsverkiezingen.
De debatavond trok enkele honderden belangstellenden naar het Polman Stadion.

Fotoreportage (36 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina