Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
18-03-2018  

Utrechter Van Loo beste Wilmink-dichter


Wobke Wilmink leest een gedicht van wijlen haar man Willem Wilmink.
(foto: Coen Heldeweg)
 

Winnende gedichten Willem Wilmink Dichtwedstrijd 2018

1e prijs;     Eric van Loo, Utrecht

Stout rondeel
Een mooie vorm die iets te zeggen heeft:
daar kunnen ze me 's nachts voor wakker maken.
Die zich niet één, twee, drie gewonnen geeft
maar daarna bij me blijft tot aan ‘t ontwaken.
Er is echt niets dat meer voldoening geeft,
wie dit niet rijmen kan die is te laken.
Een mooie vorm die iets te zeggen heeft,
daar kunnen ze me 's nachts voor wakker maken.
Het listig web dat zij gesponnen heeft,
de muze wist mij tot haar slaaf te maken.
Voor dubbelzinnigheden wil ik waken
maar ‘t zoete woord dat aan haar lippen kleeft,
daar kunnen ze me 's nachts voor wakker maken!

2e prijs;     Gerda Koppelman, Almelo         

Koningslied

Zij dragen op hun kroon een kruis
Hun speeltoneel is zwart en wit
Ze spelen zo hun spel verhit
Op 't schaakbord bij mijzelve thuis.
Mijn koning rechts, de dame links
Zij stralen in het midden, beiden,
Met bisschoppen daar aan hun zijden
En plannen al behoorlijk slinks.
Soldaten openen de strijd
De opening, e2-e4,
Met vesting vast in het vizier,
Is zeer gedegen voorbereid.
Het is nog angstaanjagend stil
Maar dan, dit is toch echt gênant:
De paarden springen uit de band!
En om ons heen klinkt plots gegil.
De bisschoppen gaan op de loop
Mijn witte koning wordt nog witter
De paarden springen steeds verhitter
En mij vervliegt nu alle hoop.
Mijn koning regelt een rokade
De torens worden ingezet
De strijd verhevigt per couplet
Ontzaglijk is de schade!
Mijn dame, ronduit buiten zinnen,
Wordt eerst nog over 't paard getild,
Dan wreed geofferd en gekild;
Triomf! Mijn koning gaat nu winnen!
Dus u begrijpt, een pittig potje schaken,
Daar kunnen ze me 's nachts voor wakker maken!

3e prijs;     Gerrit Rensink, Ambt Delden

’ s nachens

doar woar ik al mien eagen dreume
dreum as of ik den helen dag niks aans
te doan heb dan te luustern noa zaken
dee oons meansche met mekaa gangs hölt
gin !össe eandjes as leuge köpkes
zoonder schöttelkes in de köpkeskast van het leaven
dagdreumend achter glas op pleankes
met gehaakte kastrandjes
de boonte stoet van alledag
veurbiej zeen trekken as een carnavalsoptocht
in tweeduuster met Pierlala as tambourmaitre
in de moat van zien hertslag op en daal bewegings
makend of magern Hein hum op de hakken zit
mien ogen dicht as de C 1000 op zundag in Riessen
um nich verbleend te wörden deur alns wat dr eagenluk
toch nich to döt doo ik as of ik deep sloap
want dan könt de doeven op het dak
te keer goan zo ze wilt as ik ze nich zee
bint ze dr nich en dreum ik verdan in alle talen
Tweants veurop de rest in babylonische volgorde
en as leste deur de tied vesletten  hollaands woar
de hoonden gin brood van lust umdat
de bakkers biej nacht en ontie wearkt
doarum deank ik nich daar
kunnen ze me ' s nachts voor wakker maken goddaank
sloap ik de sloap der rechtveerdigen
zoonder vernemstig te willen wean 's nachens

4e prijs;     Monique Wilmer-Leegwater,    Borne   
( red. Het totale gebied ‘Erve Hemmelhorst’ is gelegen op grondgebied van zowel de gemeente Hengelo als op grondgebied van Borne en grenst aan het (nieuwe) woongebied Dalmeden en de sterk in opmars zijnde woonwijk Bornsche Maten)

Erve Hemmelhorst

De stad rukt op en ik word oud
Denk aan de lege dagen
Die onbezonnen onbezorgd
in alle stilte voor me lagen
Geef me meanderende blubberpaden
Trekschuit, paard en wagen
Vinken en merels als bovenburen
Mussen die om een kruimel vragen
Hij die eeuwig raast en tiert
Komt nooit met nieuwe verhalen
In elke windvlaag woedt zijn stem
Snak ik naar rust en zonnestralen
De verbannen eeuwenoude reus
Verloor zijn blad, nu ook zijn kroon
Zijn stomp verweven met de aarde
Gepijnigd door zo veel machtsvertoon
De lucht kleurt violet, het wordt al laat
Ik weet je zult wachten, maar loop door
Meer dan Bach, Vivaldi, of Mozart me raken,
vraag ik om nog één keer het merelkoor
Daar kunnen ze me ’s nachts
voor wakker maken


5e prijs;     Marc Eyck, Nijmegen     

Slapend waken

Dit, met zeven pond, te fragiel wezen
wil aan de wereld nog niet zo wennen
Mijn uitdrukking wil ze maar niet lezen
Wat in haar ogen spiegelt niet herkennen
Hetgeen ik in de kleine schelpen fluister
aan troost, wat ons verbindt en mij ontroert;
het is haar nog alles volslagen duister
‘t Krijsend verweer heeft m’n hart omsnoerd
Zo gespannen; blijf ik slapend waken
tot ze weer naar haar thuisland is vervoerd
Daar kunnen ze me ’s nachts voor wakker maken;
de rust, die me ook nu naar haar kamer voert
Voel de smalle welving onder de deken
Mijn harteslag, haar adem, in symmetrie
Woordeloos wordt door haren gestreken
Luidkeels scheidt de ochtend wat ik nu bezie


6e prijs;     Inge Boulonois, Heerhugowaard

Zelfkennis

Ik streef naar zelfkennis en leef gezond.
Geen vlees en alcohol noch nicotine,
voldoende nachtrust, sport en vitaminen.
Ik mediteer bij elke ochtendstond.
Getrouw kauw ik op kersvers tarwegras,
ik volg een nieuwe cursus nlp,
drink granenkoffie, zevenkruidenthee
en homemade supersap van rammenas.
Alleen ben ik soms wat terneergeslagen
en heb er plotseling de buik van vol
– wel raar, mijn hoofd voelt daarentegen hol –
in mij begint de gulzigheid te knagen.
Al wil ik liefst mijn leefstijl niet verzaken,
die gretigheid duwt toch mijn wil opzij:
ik vreet een T-bonesteak en slemp daarbij
– daar kunnen ze me ’s nachts voor wakker maken – 
een heel krat bier! Maar ach, als ik zo bras
zie ik mijn diepste zelf zo klaar als glas!

7e prijs;     Hans Manders, Heeswijk-Dinther

Wanneer ik slaap

Wanneer ik slaap, me wentelend in dromen 
Laat mij dan alsjeblieft ook echt met rust
Ik ben door wat de dag bracht uitgeblust
En lig van al mijn zorgen bij te komen
Al waait de wind met stormkracht door de bomen
Al zijn er schijnbaar kapers op de kust
Al zeg ik meisjesnamen, onbewust
Al dreigt de hele stad te overstromen
Ik wil niet dat mijn nachtrust wordt verstoord
En heb dan heus geen zin in zulke zaken
Dus wie dit leest die vraag ik: zegt het voort
Maar voor een leuk eenlettergrepig woord
Waarvan mijn bed spontaan begint te kraken
Daar kunnen ze me 's nachts voor wakker maken

8e prijs;     Remko Koplamp, Spijkenisse

Louis

Ik kan volledig in extase raken
Als ik de beelden van mijn kleinzoon zie
Terwijl hij voetbalt bij de F-jes drie
Daar kunnen ze me ’s nachts voor wakker maken
Gepassioneerd hoort u me kreten slaken
‘Kom, schiet die bal naar voren toe, Louis
Hé, scheids, dat was geheid een penalty 
Let op, die lange slungel wil je haken!’
Ach ja, het kost misschien een aantal knaken
- Dacht opa toen - maar ik ruik goede zaken
Die jongen daar, dat is mijn evenknie
Op zoek nu naar de juiste strategie
Om straks de carrière te bewaken
Van zo’n uitzonderlijk briljant genie!

9e prijs;     Joseline Bakx, Enschede

Wakker

een bijna
briljante vondst
die sluimert in
de prullenmand
stukjes van
gebroken dromen
die ontwaken in een
kleurrijk mozaïek
het gedicht in
duizend stapjes dat
in zestien zinnen
adem vindt
daar kunnen ze me
's nachts wakker
voor maken
overdag liever niet

10e prijs;     Joyce Willemse, Veenendaal     

Geef door

Fluister via de strohalmen waaraan ik me vastpak
door dat het in mijn botten wintert, nooit meer
zomert, en dat mijn handen verlangen naar zijn vlees
rond stramme spieren los te kneden, mijn vingers
op zijn rug totdat ze strelen waar ze voor gemaakt zijn, daar
kunnen ze me ’s nachts voor wakker maken.

Fluister door dat ik hem probeerde
te vergeten, maar dat vergeten erger is
dan liefhebben zonder ooit teruggeliefd
te worden. En dat ik het niet kon, hem laten
wegwaaien of voorbij drijven, totdat hij als een stipje
aan de horizon over het verdwijnpunt kantelde.

Archief
Terug naar vorige pagina