Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
13-03-2018  

Almelo's afvalbeleid sinds 2014 vol lapmiddelen,

zegt raadslid Abdullatif bij invoer PMD-container

Lokale overheden zijn al jaren op weg om de inzameling van huishoudelijk afval op andere leest te schoeien. In Noord Holland werd al meer dan 10 jaar geleden het principe van de vervuiler betaald ingevoerd onder de noemer diftar. In Amsterdam Noord is dat al jaren merkbaar wanneer op ophaaldagen forensen maar al te vaak plastic zakken met afval dumpen op weg naar hun werk in Amsterdam.

De gemeente Enschede heeft nu ruim een jaar het diftar-systeem ingevoerd en wil daar bovenop het omgekeerd inzamelen invoeren waarbij de burger het huishoudelijk afval naar zogenoemde milieueilanden moet brengen. De gemeente noemt diftar wel een succes vanwege het in tonnage dalende afval, maar het Enschedese college heeft de gemeenteraad nadrukkelijk gevraagd om omgekeerd inzamelen uit te stellen en nog niet in 2019 in te voeren. Als reden worden kinderziektes genoemd.

De Enschedese stadsredactie van Tubantia deed een Wob-verzoek over inzage in meldingen van illegale stort. Dat aantal verdubbelde in 2017 met 6.668 meldingen. In 2016 was dat aantal met 3.350 meldingen de helft.
De kosten om al die ellende op te ruimen steeg in dezelfde periode van 280.000 euro naar 420.000 euro. Een kostenstijging die toch in de tarieven doorberekend moet worden. Harde cijfers over de hoeveelheid in gewicht heeft de gemeente niet bijgehouden.
Ook is niet bekend hoeveel is gedumpt in natuurgebieden rondom de stad. Wel klaagt Landschap Overijssel en zusterorganisaties dat illegale dump onbeheersbaar dreigt te worden. De provincie Overijssel heeft inmiddels geld toegezegd om die problematiek te tackelen door opruimacties extra te financieren.
Dit soort ontwikkelingen maakt dat sceptici van diftar en omgekeerd inzamelen zich verzetten en opteren voor professionele mechanische scheiding dat zelfs betere resultaten geeft dan het afval scheiden door burgers al dan niet vrijwillig of verplicht.
Gemeenten moeten dan wel gezamenlijk investeren in een scheidingsinstallatie. Die kosten worden uiteraard ook doorberekend in de gemeentelijke afvaltarieven. Voor de burger rest het voordeel van minder rompslomp.
 

ALMELO – Een week voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018 herhaalt zich wat zich ook al vlak voor de gemeenteraadsverkiezing van 2014 voordeed.
Toen ging het om de invoering van een container voor de inzameling van papier. Decennia werd dat gedaan door verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen, maar daar kwam een verbod op omdat de vrijwilligers niet meer in hun inzamelwijk achter een vuilniswagen van Twente Milieu mochten lopen vanuit veiligheidsperspectief, zo meldde destijds de toenmalige wethouder Johan Andela (VVD). De opbrengst van oud papier komt sindsdien de gemeente ten goede. Raadslid Abdullatif (Almelo Centraal) friste het allemaal nog eens op en sprak over een lapmiddelenbeleid als het gaat om huishoudelijk afval.

Nu ging het om de invoering van een oranje Otto voor het inzamelen van zogenoemde PMD-stoffen als plastic, blikjes en verpakkingen. Het Rijk geeft daarvoor een sinds jaren afbouwende subsidie, maar toch wordt er nu een verdere stap gezet in het scheiden van afval door de burger. De invoering is begroot op ruim 6 euroton.

Raadslid Cete was klip en klaar en wil de PMD-bak niet maar de grijze bak voor restafval behouden omdat hij het allemaal niet meer aan zijn achterban kan uitleggen. D66, GroenLinks, PvdA en Minima Partij willen wel de invoering en het CDA wil nog een stapje verder om op de milieueilanden een extra inzamelcontainer toe te voegen zodat ook het restafval kan worden weggebracht.
Raadslid Kampman (LAS) stelde dat het voorstel rammelt aan alle kanten en zowel op tonnage PMD  als financieel is gebaseerd op louter aannames omdat diverse rapporten elkaar tegenspreken en de portefeuillehouder er iets selectief uit gepikt heeft om het voorstel vorm te geven. 
Wethouder Javier Cornelissen (SP) sprak dat tegen maar leverde geen cijfers als onderbouwing. Kampman, in het dagelijks leven calculator, zette de plussen en minnen wel op een rij en kwam tot de conclusie dat nog geen kwart rendement wordt gehaald van wat wordt voorgeschoteld op basis van aannames. Kampman vroeg zich ook hardop af of de wethouder al verplichtingen met Twente Milieu was aangegaan maar deze ontkende dat. Kampman, die professionele afvalscheiding voorstaat, stelde dat dit voorstel niet besluitrijp was en Abdullatif sloot zich daarbij aan. Beide vroegen het voorstel aan te houden maar dat werd niet gehonoreerd.
De VVD, Lokaal Almelo Samen (LAS) en Democraten.nu dienden samen een amendement in waarin meer service voor de burger werd opgenomen maar dat haalde het niet. (zie afbeelding)
Uiteindelijk stemden alleen LAS, VVD, PVA en het raadslid Cete tegen het voorstel om de PMD-bak uit te rollen. Dat moet gaan gebeuren direct na de zomervakantie.

Archief
Terug naar vorige pagina