Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
11-03-2018  

Almelo schikt vordering van deurwaarder (upd)

 

ALMELO – Het college van B&W van de gemeente Almelo is een schikking overeengekomen met deurwaardersbureau AGIN Pranger. Het gaat om een bedrag van 175.000 euro als schadevergoeding, zo staat in een brief aan de Almelose gemeenteraad.
Deurwaardersbureau AGIN Pranger werd in 2013 door de gemeente Almelo (coalitie 2010-2014: CDA-PvdA-VVD - red.) op advies van een extern bureau ingeschakeld om zeer moeilijke en nagenoeg oninbare vorderingen van de gemeentelijke sociale dienst op cliënten te verhalen. AGIN Pranger, met kantoren in Heerenveen, Assen, Apeldoorn en Hengelo, deed de voordeligste aanbieding en nam de ‘klus’ op zich op basis van een door de gemeente geschreven bestek. Maar al snel bleek dat het totale vorderingsbedrag en de problematiek wat al te gunstig in het bestek was omschreven en AGIN Pranger lang niet haar berekende ‘winstdeel’ kon binnenhalen. AGIN Pranger diende daarop een vordering in bij de gemeente wegens inkomstenderving voor een bedrag van 365.000 euro. Die vergoeding wilde de gemeente niet betalen, waarop AGIN Pranger in 2015 een beroepszaak tegen de gemeente aanspande. In de beroepszaak werd de gemeente veroordeeld tot het betalen van 25.000 euro hetgeen AGIN Pranger niet accepteerde en de zaak verder in hoger beroep wilde uit procederen. Die zitting vond plaats in januari jl. waardoor tijdens de zitting alsnog werd afgesproken om in onderling overleg tot een schikkingsvoorstel te komen. Het compromis dat nu is bereikt, betekent een finale kwijting van Agin Pranger tegen een door de gemeente te betalen som van 175.000 euro. Daarmee voorkomt het college van B&W verdere rechtsgang en bijkomende kosten voor nog meer juridische bijstand. Het college zette e.e.a. uiteen in de brief aan de gemeenteraad.


Vragen aan B&W door D66 inzake het geschil

Archief
Terug naar vorige pagina