Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
27-05-2017  

Bellinckhof moet landgoed worden

 

ALMELO – Mr. Egbert ten Cate, Kamerheer der Koning voor Overijssel, nazaat van de  vroegere ‘textielbaronnen’ van het huidige Royal TenCate, directeur van effectenbank Ten Cate & Cie NV in Amsterdam, bestuurder van Stichting Kasteel Rechteren, voorzitter van Stichting Huis Bergh, voorzitter van de Raad van Toezicht van Rijksmuseum Twenthe en bewoner/eigenaar van de Bellinckhof aan de Wierdensestraat, wil van zijn domein in de westelijke groene long van Almelo een heus landgoed maken. 
Al jaren kocht hij lapjes grond in de aanpalende omgeving wanneer de gelegenheid zich voordeed en nu heeft landschapsarchitect Michael van Gessel de opdracht gekregen het geheel tot landschap vorm te geven. Het Landgoed Vogelsanck vernoemd naar een eerder optrekje van het adelijk geslacht Bellinckhave op dezelfde plek, moet naar voorbeeld gaan lijken op de omgeving rondom Kasteel Twickel bij Delden. De kosten betaald Mr. Egbert ten Cate uit eigen zak. Het plan moet voldoen aan de rijksregels die gelden voor landgoederen.

Mr. Egbert ten Cate was eerder al de kartrekker als bestuurder van de Stichting Almelo Parkstad voor de restauratie van het nabije Beeklustpark en het baggeren van de grachten in 2012 en de recente opknapbeurt naar Engelse landschapsstijl van het Egbert ten Cate plantsoen, vernoemd naar een zijner voorvaderen uit het textielgeslacht Ten Cate.

Dinsdag a.s. wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de plannen van Mr. E. ten Cate ten aanzien van de vorming van het landgoed. Om dat te verwezenlijken is een bestemmingsplanwijziging nodig waarbij agrarische grond moet worden omgeschreven naar natuurgebied. Het plan volgt de normale inspraakprocedure voor belanghebbenden die hun zienswijze/bezwaar t.z.t. kenbaar kunnen maken bij het college van B&W.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina