Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
03-11-2016  

Steun voor gemeentebegroting 2017


De Hyperloop is een concept voor een toekomstig transportsysteem uit de koker van SpaceX-ondernemer Elon Musk. Het is bedacht als transportsysteem in een luchtdrukbuis, en enigszins vergelijkbaar met buizenpost.
SpaceX bouwt een testbaan op halve schaal van 1,6 km lang, naast hun hoofdkantoor in Californië. Studententeams, maar ook bedrijven kunnen meedoen aan deze competitie met een hyperloop-pod op halve schaal. Vanuit Nederland doet de Universiteit Delft mee.
Het concept bestaat uit twee bijna luchtledige pijpen, gedacht wordt aan 1/1000 atmosfeer. In een buis worden capsules geplaatst waarin goederen en/of mensen met hoge snelheid vervoerd kunnen worden.
Er wordt beoogd de capsules met een frequentie van 0,5 tot 2 per minuut te laten vertrekken. Het systeem zou vooral op afstanden onder de 1000 kilometer interessant zijn. Op langere afstanden is vliegen efficiënter.
 

ALMELO – Lichte tariefstijgingen meldt de gemeentebegroting 2017 voor zaken als een bouwvergunning, paspoort e.d. Ook de OZB gaat licht omhoog zonder de vijf procent extra opgeld van de laatste jaren. Een uitzondering is de verhoging van de rioolbelasting met 7,1 procent omdat de gemeente de komende jaren voor forse uitgaven komt te staan wegens achterstallig onderhoud.
Niet alle raadsfracties stonden te juichen maar gaven toch steun aan de eerste presentatie van een jaarbegroting door wethouder Alex Langius. De wethouder schetste een reeel beeld van de gemeentelijke financiële huishouding en hield de hand op de knip voor nieuwe plannen. Wel werd een toezegging gedaan om in het voorjaar te kijken of het stilgelegde project Natuurhus nieuw leven kan worden ingeblazen met een financiële injectie. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad omarmde het voorstel van LAS omdat anders het project volledig van de baan is en de gezamenlijke organisaties binnen het Natuurhus toch een aantal wettelijke taken uitvoert in opdracht van de gemeente.
Kortom realiteitszin overheerste en daar was Langius blij mee, want schuldaflossing krijgt prioriteit.

Het CDA en Leefbaar Almelo hadden echter de realiteitszin nog niet geheel onder controle. Gepleit werd voor een pilot – samen met de Twentse gemeenten – om de komst van een Hyperloop naar Twente mogelijk te maken. De Hyperloop is een tekentafelproject van een buisverbinding om pakketjes en mensen snel te vervoeren. Amsterdam-Berlijn moet volgens dat concept mogelijk zijn in een half uurtje. Twente moet volgens de indieners van de motie een ‘tussenstop’ worden. De raad steunde in meerderheid dit voorstel en het college moet dus de Twentse gemeenten vragen of verdere gezamenlijke uitwerking realiteitszin heeft .
In vroegere jaren had toenmalig wethouder Anthon Sjoers (CDA) zijn zinnen gezet op een Monorail als openbaar vervoer om stadswijken met elkaar te verbinden. Het project kostte duizenden euro's aan onderzoekskosten maar kwam nooit van de grond.
Meer praktijkzin legde PVA aan de dag met een motie voor een openbaar toilet in de binnenstad. De raad steunde dat voorstel en zet het college daarvoor aan het werk.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina