Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
15-12-2015  

Almelo onder preventief toezicht provincie

 

ZWOLLE/ALMELO -De gemeente Almelo komt onder preventief financieel toezicht van de Provincie Overijssel. Reden is dat het tekort op het eigen vermogen niet binnen de wettelijke termijn van vier jaar kan worden hersteld. In de begroting voor 2016 is een herstelplan opgenomen, waarin aannemelijk wordt gemaakt dat de financiële positie binnen zes jaar op orde wordt gebracht. Daarom kunnen reguliere uitgaven en investeringen die in de begroting staan, gewoon worden uitgevoerd. Almelo houdt daarmee regie over de eigen financiën.

De provincie heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op de gemeentefinanciën. Het college van Gedeputeerde Staten bepaalt elk jaar welke toezichtsvorm geldt voor de nieuwe gemeentelijke begroting. Er zijn twee toezichtsvormen: repressief (regulier) en preventief. Deze laatste vorm wordt opgelegd wanneer de begroting en/of de meerjarenraming van een gemeente niet op orde zijn. De provincie vraagt in dat geval de gemeente een herstelplan te maken. Vanwege de actieve rol van de gemeente om de financiële positie van Almelo te verbeteren, wordt de aangenomen begroting als zo’n herstelplan gezien.

Gedeputeerde voor financieel toezicht Monique van Haaf: “We zien dat gemeenten worstelen met de grondproblematiek. Gemeente Almelo heeft de regie genomen door in een vroegtijdig stadium contact te zoeken met de provincie Overijssel. De gemeente en provincie hebben met het herstelplan hiervoor ingestemd. Dit leidt tot maatwerk in de manier waarop de provincie preventief toezicht uitvoert. En het kan gemeenten wellicht inspireren om op een dergelijke wijze het initiatief te nemen.” Volgens wethouder financiën Irene ten Seldam komt het toezicht niet onverwacht. “Maar”, zegt ze, “omdat de provincie onze begroting als herstelplan ziet kunnen we deze ongewijzigd uitvoeren, dus inclusief de investeringen die daarin staan voor bijvoorbeeld binnenstad en de collectieve ziektekostenverzekering.”

Archief
Terug naar vorige pagina