Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
17-09-2008  

Slachtofferhulp dreigt bureau Almelo te sluiten

 

ALMELO - Indien de gemeente niet met meer subsidie over de brug komt zal Slachtofferhulp Nederland haar balie sluiten in het Almelose politiebureau. Dat gaf M.L. Janssen-Brouwer, directeur Oost van deze organisatie gisteren te kennen tijdens de hoorzitting van de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie. Namens de organisatie lichtte zij daar het bezwaar toe dat is ingediend tegen de subsidiebeschikking voor 2008. De Almelose afdeling doet hulpverlening, aan mensen die met geweld te maken hebben gehad, telefonisch af. Voorbeelden hierover zijn voorhanden. Dit zou komen door de geringe bijdrage die de gemeente Almelo levert. M.L. Janssen-Brouwer gaf aan dat haar organisatie er niet aan ontkomt om bezuinigingen door te voeren, als de subsidie niet verhoogd wordt. Beleidsambtenaar G. Rotman stelde dat het college in het kader van allerlei subsidieaanvragen besloot om het bij twaalf eurocent per inwoner te laten. Het serviceniveau zal in Almelo dus tot een minimum beperkt worden. Slachtofferhulp was vroeger gevestigd in de Boompjes waar het kantoor indertijd werd geopend door meester Pieter van Vollenhoven.

Archief
Terug naar vorige pagina