Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
17-09-2008  

Klant centraal bij invoering van Participatiebudget

 

ALMELO - Per 1 januari 2009 wordt het Participatiebudget een feit. In het participatiefonds worden de gemeentelijke middelen voor reïntegratie (Wwb-werkdeel), inburgering (Wi) en volwasseneneducatie (Web) gebundeld Het college van burgermeester en wethouders heeft door het vaststellen van het voorbereidingstraject Participatiebudget de uitvoering in gang gezet. Voor het Almelose plan van aanpak heeft het ministerie van VROM en subsidie van € 225.000,- toegekend. Doel van het Participatiebudget is de vormgeving van een integrale werkwijze voor de uitvoering van een participatiebeleid waarin de inwoner centeraal staat. Hierdoor krijgt de Gemeente Almelo meer de ruimte om zelf beleidsafwegingen te maken en om mensen een aanbod te doen dat past bij hun persoonlijke situatie. Het leveren van maatwerk aan de klant staat hierbij centraal. Almelo is door het Ministerie van VROM, net als 23 andere gemeenten, aangewezen om deel te nemen aan het voorbereidingstraject voor het participatiebudget.

Archief
Terug naar vorige pagina