Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
17-09-2008  

Haalbaarheidsstudie wijkcentrum binnenstad

 

Daarnaast zou er een centrale plek moeten komen in de binnenstad waar de Gemeente een multifunctionele welzijnsaccommodatie realiseert. Een accommodatie waarin ruimte is voor ontmoeting voor wijkbewoners voor grotere activiteiten, zoals cursussen en wijkbijeenkomsten..Maar waar ook een aantal stedelijke functies worden gevestigd. Het is de bedoeling dat in een dergelijk complex verschillende doelgroepen elkaar ontmoeten. Dit in aansluiting op het gemeentelijk beleid ‘samen waar kan, apart waar moet’.

Interactief proces
Via een interactief proces dat deze maand plaats vindt, onderzoekt de Gemeente waar inwoners behoefte aan hebben op het gebied van (stedelijke) sociale, culturele en welzijnsvoorzieningen in een multifunctionele accommodatie in de binnenstad en of deze kunnen worden gerealiseerd. Ook worden er gesprekken met beoogde partners opgestart. Het gaat onder meer om Stichting Scoop, Stichting Mee Twente, Stichting Informele Zorg Twente, een aantal zorginstellingen en de woningcorporaties. Hiervoor wordt een interactief proces doorlopen.

Kadernota welzijnsaccommodaties
In de Kadernota welzijnsaccommodaties (2008) is opgenomen dat er een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd naar de realisatie van een multifunctionele welzijnsaccommodatie in de binnenstad. Daarbij is door de gemeenteraad aangegeven dat het van belang is de behoeften in de wijk in kaart te brengen.

In de voorjaarsnota 2008 wordt voorgesteld voor de uitvoering van de Kadernota welzijnsaccommodatie additionele middelen beschikbaar te stellen waaronder incidenteel € 5 miljoen.
<Wijkcentrum 't Westerdok stond al op de nominatie te verdwijnen

Archief
Terug naar vorige pagina