Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
09-09-2008  

NAT bang voor randstad uitstraling


Uitbreiding van Industriepark NoordWest Twente amper 2 km van Vriezenveen
 

ALMELO - Naar aanleiding van het voorstel van de Gemeente Almelo om, in afwijking van het geldende bestemmingsplan, ten noorden van de N 36 een bedrijventerrein aan te leggen heeft de Stichting Natuurlijk Twente (NAT) een zienswijze ingediend. Daarbij heeft NAT aandacht gevraagd voor het feit dat, als alle plannen die de gemeente Almelo heeft doorgaan, er rond Almelo ongeveer 430 ha aan industrieterreinen bijkomt. Met als gevolg dat Almelo als het ware omsloten wordt door een ring van industrieterreinen. Zoals dat nu reeds het geval is met Aadorp. NAT wijst erop dat dat ingaat tegen twee, door de gemeente zelf uitgesproken uitgangspunten. Ten eerste de wens om vanuit Almelo een natuurlijke overgang naar het buitengebied in stand te houden. Ten tweede het creëren van een aantrekkelijke woonomgeving in en rondom Almelo. NAT vraagt zich af hoe je mensen uit het westen van het land naar Almelo, meer in het bijzonder naar Waterrijk, kunt lokken als de netwerkstad Twente steeds meer op de randstad gaat lijken. NAT geeft de gemeente in overweging veel meer aandacht te besteden aan het herontwikkelen van bestaande industrieterreinen in plaats van het steeds maar weer aanleggen van nieuwe industrieterreinen. NAT wijst erop dat de verrommeling van het landschap mede als gevolg van de komst van megastallen toch al dreigende vormen aan gaat nemen.

Archief
Terug naar vorige pagina