Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
28-01-2013  

Present Almelo kan starten dankzij VSBfonds

 

ALMELO – De stichting Present Almelo heeft van het VSBfonds een donatie ontvangen van 5.000 euro waarmee de stichting in Almelo aan de start kan met het bruggen slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.
Present Almelo is de vijfde lokale stichting van totaal 30 op te richten stichtingen die op lokaal niveau met inzet van vrijwilligers mensen en maatschappelijke organisaties in problemen wil bijstaan op tijdelijke basis. Dat kunnen praktische klussen zijn, zoals het opknappen van een huis of tuin, maar ook sociale activiteiten als een middag op stap met een oudere of iemand met een beperking. De hulpontvangers zijn vaak mensen die aan de rand van de samenleving staan, zoals ouderen, daklozen, zieken of mensen met psychische problemen.
Voor hulpvragen kunt u terecht op de website van stichting Present Almelo.

Het VSBfonds wil bijdragen aan projecten die zich richten op mensen die beperkt worden in hun mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. Vaak gaat het om mensen die zonder extra steun nauwelijks kunnen participeren of geïsoleerd dreigen te raken in hun sociale omgeving. Het gaat bij deze projecten om het betrekken van mensen bij de samenleving, zodat niemand buitenstaander hoeft te zijn en iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien. ‘Ontmoeten’ en ‘Participeren’ staan centraal in dit werkveld. Het mogelijk maken dat groepen vrijwilligers zich inzetten voor kwetsbare mensen is een werkwijze die aansluit bij de missie van VSBfonds. Daarom steunt VSBfonds Present met een donatie om 30 extra plaatselijke stichtingen op te richten.

Archief
Terug naar vorige pagina