Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
24-01-2013  

Rumoer over aandachtswijken

 

ALMELO – Wethouder Mieke Kuik wil het krimpende beschikbare geld voor wijkgericht werken meer inzetten voor de ‘aandachtswijken’ met een sociaal zwakkere achtergrond. Dat gaat deels ten koste van het wijkwerk in andere wijken. Het standpunt kreeg toch ook enige kritiek. Zo verwees raadslid Jan Veenstra (CU) dinsdag jl. in de informatieve raadsbijeenkomst naar de nota wijkgericht werken uit 2007 waarin is vastgelegd dat de prioritering niet ten koste mag gaan van de aandacht voor andere wijken. Ook het CDA bij monde van fractievoorzitter Irene ten Seldam deelde die kritiek. Beiden zien meer in wijkbudgetten die aan de hand van eigen opgestelde prioriteiten worden besteed.

In het wekelijkse discussieprogramma Rumoer in de Almelose bibliotheek pleitte raadslid Hans Buitenweg (GroenLinks) juist voor meer aandacht op buurtniveau omdat ook in wijken waar het beter gaat wel woonstraten zijn die dezelfde aandacht verdienen. De wethouder kon zich daar wel in vinden en zegde die extra aandacht toe. "Als er in het Windmolenbroek twee straten zijn met enorme problemen laten we die zeker niet links liggen", reageerde Kuik ondermeer op de kritiek van wijkbewoner Noltus die eveneens problematieken in de wijk schetste en vreesde dat de sturing van het geld richting de aandachtswijken ten koste gaat van de Windmolenbroek.

Meer begrip was er bij voorzitter Henny Kuiphuis van de Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek die juist begrip toonde voor de keuze van het college en de vak-wethouder om juist prioriteiten te stellen aan die gebieden met mensen met een sociale achterstand die dat het meeste nodig hebben. In het plan komen fysieke inrichting en onderhoud van wijken, sociaal welzijn, wijkcoördinator en aandacht door de wijkagent samen in één aanpak met als doel om de sociale stijging en saamhorigheid te verbeteren aan de hand van de al vast gestelde sociale agenda 2020. Columnist en initiatiefnemer Jan Krol van de ‘Anti Burgerpartij’ i.o. noemde de ge-uitte kritiek op het plan muggenzifterij.
De gemeenteraad beslist dinsdag a.s. over het voorstel van wethouder Kuik.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (15 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina