Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
13-11-2012  

Rectorswoning moet behouden blijven

 

ALMELO – De Rectorswoning moet behouden blijven. Dat is de boodschap die de gemeenteraad het college van B&W heeft meegegeven, nu Tactus Verslavingszorg afziet van koop en sloop. Tactus kreeg geen rijksfinanciering voor het bouwen van een opvang voor verslaafden en wil de koop nu geen gestand doen.
Voor de tegenstanders van sloop van het laatste restant van klooster De Goede Herder aan de Vriezenveenseweg, kwam die boodschap onlangs als een godsgeschenk. De gemeenteraad had ook al eerder aangegeven feitelijk het pand te willen behouden, maar zat in de tang gelet op het koopcontract en het bestemmingsplan dat sloop niet tegenhoud.

Het college van B&W kwam dinsdagavond nog wel met het advies het pand in de verkoop te houden en zei er bij dat sloop ook dan mogelijk blijft, gelet op het bestemmingsplan. De gemeenteraad was echter tijdens het informatieve beraad klip en klaar. ‘Het pand mag alleen worden verkocht mits het niet wordt gesloopt’, dit tot vreugde van de actievoerders op de publieke tribune.
Feitelijk werd het college van B&W meegegeven dat het behoudt van het Rectorshuis maar in het koopcontract geregeld moet worden. Een mogelijkheid is ook het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Dat de taxatiewaarde inmiddels fors is gedaald, doet niets aan de mening van de raad het pand te wilen behoeden voor sloop. Die lagere taxatie is niet alleen een gevolg van de marktwerking, maar is voor een groot deel ook te wijten aan het achterstallig onderhoud. Sinds het pand jaren geleden leeg kwam te staan, heeft de gemeente als eigenaar geen eurocent uitgegeven voor onderhoud.

Lees ook: ‘Wikken en wegen – Rectorsvilla De Goede Herder

Archief
Terug naar vorige pagina