Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
08-11-2012  

D66 krijgt gewenste stresstest


Foto: Jan Bril
 

ALMELO – Tijdens de begrotingsbehandeling gooide D66-fractiechef Fred Gerritsen de wens van een stresstest op tafel om duidelijk te maken hoe Almelo er financieel voorstaat. Die test komt er, maar wat het toevoegt aan de duidelijkheid dat Almelo tot 2017 jaarlijks 8,9 miljoen euro tekort komt mede vanwege de uit Den Haag opgelegde nieuwe taken?
De stad is eigenlijk failliet alleen in het stadhuis wil men dat nog niet erkennen. Met grote bezuinigingen en hogere lasten poogt wethouder van financiën Jan van Marle te redden wat er te redden valt. Hij sprak er woensdag minister Ivo Opstelten nog op aan tijdens de uitreiking van de Energiek Almelo Award. De Almelose samenleving zal in de komende jaren ongetwijfeld in de knip gaan merken dat de hogere lasten niet alleen uit Den Haag komen, maar ook uit het Almelose stadhuis.
Dat geldt eveneens voor het verenigingsleven. Vooral de amateursport moet voor de tweede keer flink bloeden. De relatief kleine extra bezuiniging voor culturele verenigingen is in ieder geval voor enkele jaren afgewend, omdat de raad het ontwikkelen van een nieuwe terrassennota afwees en die kosten naar de culturele verenigingen schoof voor het instellen van een initiatievenfonds.
Het college van B&W moet op termijn wellicht afstand doen van de Volvo en Mercedes-bus. Eerder al was de Audi te duur. In ieder geval moet het college uitzoeken of het financieel voordeel oplevert om de leasecontracten te beëindigen.
Ondanks de pressie van het college dat nu bouwen van een nieuw stadhuis op de Fortezza-locatie goedkoper is dan naar verwachting in 2015, laat dat besluit nog even op zich wachten. Vooral PvdA, het CDA en LA-raadslid Bert Hummels zien een nieuw stadhuis nog steeds zitten. De VVD twijfelt maar zit ook gevangen in de coalitie.
Al met al haalde de raad weinig binnen van de ingediende amendementen en moties en dat was te verwachten, want de stad ligt financieel op de rug en voor die constatering is feitelijk geen stresstest nodig.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (24 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina