Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
08-11-2012  

Kloosterhofflat kost gemeente tonnen extra

 

ALMELO – In februari 2010 kocht de gemeente Almelo pal voor de gemeenteraadsverkiezing een deel van de Kloosterhofflat om dat deel af te breken voor de bouw van een nieuw stadhuis aan de Markt. Het voorliggende pand waar nu de outlet van Scheer & Foppen is gevestigd en feitelijk ook moest wijken, was en is ook heden nog niet in gemeentelijk bezit.

Het college van destijds zette in de persoon van toenmalig stadsvernieuwer wethouder Anthon Sjoers willens en wetens een handtekening, maar had geen geld om Beter Wonen te betalen en tot op de dag van vandaag heeft de overdracht niet plaatsgevonden, terwijl het ambitieuze plan voor een glaspaleis aan de Markt al lang van tafel is. Daarna werd na het Fortezza-debacle gefocust op het braakliggende terrein aan de Haven NZ om de miljoenenverliezen van het eerste plan en de kosten van het Fortezza-debacle weg te poetsen in de bouw van een nieuw stadhuis op die plek. Een koers die ook nu nog opgeld doet.

De verplichtingen richting Beter Wonen bleven echter bestaan en die rekening is inmiddels opgelopen met 480.000 euro, zijnde de verhuiskosten van de bewoners uit 25 appartementen, notariskosten, de aanleg van een ‘tijdelijk’ voetpad en de voortlopende som wegens gederfde huurinkomsten aan Beter Wonen, die het af te breken ‘verkochte’ deel van de flat leeg heeft staan, geen koopsom heeft ontvangen en ook geen huuropbrengst heeft. De kostenpost loopt dus nog door, omdat er wel rechtens een koopovereenkomst en betalingsverplichting bestaat.

Deze kosten werden tijdens de begrotingsbehandeling 2013 bekend na lang aandringen van raadslid Gijs Stork (ALA/AOV). Hij wilde weten waarom de overschrijdingen in de voorbereidingen van de vernieuwing van de binnenstad zo hoog opliepen. De nieuwe ‘ontwikkelstrategie’ kostte 309.000 euro. Het nieuwste stedenbouwkundig plan nog eens 450.000 euro en nog steeds is er geen steen gestapeld.
Stork diende een ‘motie van ongenoegen’ in omdat hij al maanden op dit antwoord had gewacht, maar zoals in het verleden hield ook de huidige coalitie PvdA/CDA/VVD de opvolger van Sjoers, wethouder Gerrit van Woudenbergh de hand boven het hoofd. Hoe het probleem Kloosterhofflat wordt opgelost is ook voor de raad nog koffiedik.

Lees ook: ‘Beter Wonen verkoopt deel Kloosterhofflat

Archief
Terug naar vorige pagina