Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
05-11-2012  

Scheiden van afval niet meer nodig


'De grijze container eenmaal per 4 weken legen bevordert afvaltoerisme', zeggen een aantal bewoners op de Windmolenbroek.

De Twentse gemeentebesturen zitten met een dilemma. Zij zijn aandeelhouder van Twente Milieu, als transporteur van huishoudelijk- en bedrijfsafval, maar ook van afvalverwerker Twence. Beide bedrijven leveren jaarlijks dividend op voor de gemeentekas en de gemeenten kunnen niet zonder die inkomsten.
Twente Milieu wil winst maken via scheiden aan de bron om de stortkosten zo laag mogelijk te houden en Twence wil totaalrecycling om genoeg ‘brandstof´ voor de vuilverbrander te verkrijgen. Voor beiden geldt dat de aanbieder - burgers en bedrijven - daarvoor betalen. Twence ‘importeert´ zelfs afval voor dat doel en offreerde vergeefs om de ‘afvalberg´ van Napels te mogen verwerken.
 

ALMELO/HENGELO – ‘Het scheiden van afval is op termijn niet meer nodig omdat er machines zijn die dat beter kunnen’, dat zegt directeur De Jong van afvalverwerker Twence in Hengelo, waarvan Twentse gemeenten aandeelhouder zijn. Volgens De Jong staan er in de toekomst geen reeksen containers meer bij huizen maar hooguit twee, omdat met de inzet van sorteermachines het beste resultaat geboekt wordt om bruikbare grondstoffen uit het afval te halen. Het rendement van deze machines is volgens De Jong veel hoger dan het sorteren aan de basis, zodat de burger zich geen zorgen hoeft te maken over hogere kosten.

In Almelo daarentegen loopt een proef in de wijk Windmolenbroek met een extra papiercontainer aan huis. Volgens een rapportje van de gemeente is deze proef een succes. Milieuwethouder Johan Andela (VVD) wil op termijn alle 32.000 woningen van een extra papiercontainer voorzien. Een investering die miljoenen euro's vergt.
De gemeente ventileerde het ‘succes’ van de proef middels een artikel in het Almelo’s Weekblad, maar reacties op dat artikel geven een totaal ander beeld. Volgens die reacties zit nagenoeg niemand te wachten op deze extra container omdat men het papier via inzamelaars als verenigingen en kerken prima kwijt kan. Vooral heeft men bezwaar tegen het maar eens per 4 weken legen van de grijze container. Dat is voor gezinnen met kinderen veel te weinig waardoor men met vuilniszakken op pad moet om het ergens anders kwijt te raken. Ook wordt geklaagd over stank en maden.

Archief
Terug naar vorige pagina