Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
04-09-2008  

Mevrouw E.C.L. Roes geridderd


 

Almelo- Mevrouw E.C.L. Roes is vanmiddag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Deze onderscheiding werd haar vanmiddag opgespeld door Burgemeester Knip, ter gelegenheid van haar officiële afscheid van de Vrijeschool en de Stichting Vrijescholen Athena. Mevrouw Roes was tot haar pensionering werkzaam als leerkracht bij de Vrijeschool Almelo en de Stichting Vrijescholen Athena. Na haar pensionering is zij zich op vrijwillige basis blijven inzetten voor de school (ondersteuning van leerkrachten en kinderen, het tuinonderhoud en het begeleiden van muziekgroepjes). Ze is nog altijd actief als leidster van de kinderkampen voor het Nederlandse Pijpersgilde, een vereniging van mensen die zich toeleggen op het bouwen en bespelen van bamboefluiten. Tot vorig jaar was ze organisator van activiteiten voor de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst; naast de organisatiewerkzaamheden heeft decoranda gedurende haar hele vrijeschoolloopbaan voorlichting gegeven aan ouders, studenten en op Pabo’s; daarnaast heeft ze voor vele schoolkranten artikelen geschreven rond de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs.

Archief
Terug naar vorige pagina