Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
21-12-2011  

Raad zegt halt tegen plan Noorse Broeders

 

ALMELO – Voor de tweede keer heeft de gemeenteraad van Almelo het college van B&W teruggefloten t.a.v. de medewerking voor de bouw van een religieus centrum van de Noorse Broeders in het gebied Bavinkel.
De kritiek richtte zich vooral op het stapelen van stenen in het buitengebied terwijl de nota Buitengebied nog niet definitief is vastgesteld. Het Almelose college zag daar geen bezwaar in en vond dat het plan paste naar voorbeeld van het Groenpark dat er eerst gerealiseerd zou worden. Daar stak de Raad van State echter een stokje voor.
De Christelijke Gemeente Nederland (CGN) zoals de Noorse Kerk in Nederland zich tegenwoordig noemt, heeft de terreinen inmiddels wel gekocht.
Raadslid Marike van Doorn (ALA/AOV) betwijfelde echter of het überhaupt wel kon i.v.m. de veiligheidszone rondom Enrichment Technology (v/h URENCO). Ook een tiental omwonenden heeft de koppen bij elkaar gestoken en is eveneens tegen het plan. Woordvoerder Mossel had menige vraag en zei zich te gaan verzetten. Eerder voerde hij jarenlang strijdt tegen de komst van de naastliggende stortplaats en overslag van huisvuil Elhorst-Vloedbelt.
Wethouder Gerrit van Woudenbergh trachtte nog wel een besluit te forceren door op te merken dat er mogelijk een schadeclaim komt van zijde CGN, iets dat wethouder Theo Schouten te stelligste ontkende. Reden voor burgemeester Jon Hermans een schorsing in te gelasten. Het college trok daarop het plan in, zodat eerst de nota Buitengebied kan worden vastgesteld. Dat moet volgens wethouder Schouten binnen drie maanden kunnen. Daarna komt het plan van CGN voor de derde keer aan de orde.

Ter info:
Dossier Netwerk TV over Noorse Broeders
Verslag debat Tweede Kamer inzake psychische onderdrukking sekten enz.
Boek: Vergeven en vergeten
Mishandeling van kinderen


Archief
Terug naar vorige pagina