Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
12-12-2011  

Vertraging reconstructie Violierstraat

 

ALMELO – De reconstructie van de Violierstraat tussen de kruisingen Klimopstraat en Deldensestraat heeft vertraging opgelopen. Tot 16 december zal het verkeer nog hinder ondervinden ondanks dat dinsdag 13 november het verkeer weer vrij baan krijgt. De reden van het uitlopen is dat bij de reconstructie gebleken is dat alle rioleringsaansluitingen van de aanliggende panden vernieuwt moesten worden. Gedurende drie dagen wordt de snelheid tussen de kruisingen Bornsestraat en Rietstraat tot 30 km gemaximaliseerd.
Het traject tussen de Klimopstraat en Rietstraat wordt ingang maart 2012 uitgevoerd en zal tot eind april 2012 duren. Aansluitend wordt begonnen met het traject tussen de Rietstraat en de Irisstraat en de slotfase wordt het deel tussen de Deldensestraat en de Bornsestraat. Tijdens de uitvoering van de deeltrajecten wordt ook gedeeltelijk drainage aangelegd om de grondwaterstand te verlagen. Eind oktober 2012 moeten de werkzaamheden zijn afgerond.

Archief
Terug naar vorige pagina