Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
08-12-2011  

Rumoer over stijgende WOZ-heffing

 

ALMELO – Terwijl de WOZ-waarden van onroerend goed dalen, gaan de tarieven van de jaarlijkse WOZ-heffing omhoog. Die constatering leidt tot onbegrip van huiseigenaren en vooral van potentiële kopers meldde makelaar Thijs ter Haar in het radiodiscussieprogramma Rumoer vanuit de bibliotheek. Ter Haar (Kamphuis Makelaars) trok dan ook flink van leer tegen een verhoging van 5,6 procent in geld in 2012. Het maakt potentiële huizenkopers kopschuw zo was het signaal dat ter Haar beoogde met zijn kritiek.
Raadslid Harry de Olde (PVA) vindt eigenlijk niet dat de tarieven nog verder omhoog moeten maar ziet ook geen oplossing om de last van 189 miljoen euro aan grondaankopen weg te werken. Ook Gerwin kamphuis (LKA) stemde bij de Begrotingsbehandeling tegen de verhoging. Het schrappen van bijvoorbeeld een nieuw stadhuis levert direct een weg te werken verliespost op van 12 miljoen euro. Raadslid Kamphuis vindt bijvoorbeeld het uitgraven van het kanaal grote onzin en dat had 13 miljoen aan nieuwe uitgaven gescheeld.
Aangekondigd werd dat bij de komende Voorjaarsnota 2012 tariefstijgingen van 5 à 10 procent aan de orde zullen komen.
Raadslid Nijhuis (VVD) vindt dat er geen ‘heilige huisjes’ meer zijn en bij de Voorjaarsnota 2012 alles ter discussie mag staan om uit de financiële problemen te komen. Makelaar ter Haar riep de raadsleden op om er gezamenlijk de schouders onder te zetten. 'Almelo is een stad met tegenwind dus samenwerken en rammen met die handel', zei ter Haar.
Zo langzamerhand begint ook in de bestuurlijke arena van Almelo het besef te dagen dat Almelo niet zal ontkomen aan forse afschrijvingen en het verlies genomen zal moeten worden. Alleen is er geen geld waar dat mee betaald kan worden!
Even kwam ook nog de D66 motie van 'Treurnis' aan de orde. De fractie wacht al elf maanden op antwoord wat er met het 'spaarpotje' vande P-kelder is gebeurd. Een raadsmeerderheid gaf het college van B&W nog 14 dagen de gelegenheid om een antwoord te formeleren. Gevreesd wordt dat de reserve aan andere zaken is uitgegeven.
Luister hier naar de uitzending op Radio Almelo
 

Archief
Terug naar vorige pagina