Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
17-05-2011  

DVO'71 ziet nog licht aan de Steffensweg

 

Diverse ambtenaren hebben ‘gillend’ hun bemiddelingspogingen om DVO’71 en sv Rietvogels op één lijn te krijgen opgegeven en 2 externe onafhankelijke bemiddelaars hebben in de loop der jaren hun opdracht aan het Almelose college van B&W teruggegeven.

Voormalig wethouder van Broekhoeven koos voor de zachte lijn en zijn opvolger Jan van Marle moet, noodgedwongen door de gemeentelijke financiële huishouding, nu knopen doorhakken en dat kan bij deze of gene pijn gaan doen. Het recht van vereniging is daarbij wel leidraad, maar dat houdt nog niet in dat iedere vereniging zomaar een beroep op gemeenschapsgeld kan doen om een eigen accommodatie te eisen.
Van Marle mag daarbij kijken naar efficiënt gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties en levensvatbaarheid van verenigingen. Ook kan de bevolkingssamenstelling van een wijk, waar de sportaccommodatie gevestigd is, daarbij in overweging genomen worden. Hoeveel verenigingen in dezelfde tak van sport of andere sporten zijn er levensvatbaar, zijn zo van die vragen die daarbij om de hoek komen kijken.

De Riet/Nieuwland is nu niet direct een woonwijk met veel jongeren. Ook liggen de inkomens niet hoog waardoor sportbeoefening op een laag pitje ligt en dat kunnen overwegingen zijn. Sv Rietvogels heeft bijvoorbeeld vanaf het begin gesteld dat twee voetbalverenigingen op het sportcomplex De Riet teveel van het goede is en heeft daarom steeds ingezet op een fusie met DVO’71.

Enkele maanden geleden leken de clubs het bestuurlijk eens te zijn. Een nieuwe naam en nieuwe shirts en clubkleuren waren onder leiding van de 2e onafhankelijke bemiddelaar al overeengekomen. Wethouder van Marle had daarvoor de nodige ‘smeerolie’ (130.000 euro om sportcomplex De Riet aan de eisen destijds aan te passen) beschikbaar gesteld en DVO’71 zou voor de oude kantine op 't Maatveld bijna het dubbele beuren van de getaxeerde waarde. Kortom in geen 10 jaar zou de opdracht van de gemeenteraad, de bezuinigingtaak, kunnen worden ingevuld.
Wel zou door de ‘smeerolie’ de nieuwe fusieclub met ingang van het seizoen 2011-2012 op een goede accommodatie gezond van start kunnen gaan.

Het bestuur van sv Rietvogels legde het compromis voor aan de leden en deze gingen akkoord met het bereikte fusieresultaat. De club heeft nu 4 seniorenteams, 8 juniorenteams en 2 miniteams die niet in competitieverband spelen. Het ledental is volgens voorzitter Hümmels weer groeiende.
Heel anders ging dat bij DVO’71. Daar werd door het bestuur niet het bereikte onderhandelingsresultaat voorgelegd aan de leden maar meerdere opties. De leden wezen mede daardoor een fusie af en willen of op De Riet of elders in de stad een eigen accommodatie en vinden dat de gemeente dat moet realiseren.
Na een aantal sportief gezien goede jaren, zit DVO’71 nu in de omgekeerde trein en degradeerde het eerste team naar de derde klas en werd lopende het seizoen het A-team opgeheven en de jonge spelers ingepast in de bestaande seniorenteams.
Daar komt bij dat in het net afgesloten seizoen de thuiswedstrijden op vier locaties werden gespeeld. Men begon op De Riet, ging naar Bornerbroek, ’t Maatveld en La Première en heeft inmiddels van wethouder van Marle te horen gekregen dat ’t Maatveld na dit compensatiejaar, het komende seizoen definitief niet meer gebruikt mag worden.

Toch ziet DVO’71 nog licht in de tunnel en heeft 3 voorstellen aan van Marle gedaan om uit de impasse te komen. De Twentsche Courant Tubantia publiceerde daar vandaag een artikel over.
Meest vergaande optie was om de Scheidsrechtersvereniging A&O te verhuizen naar het sportcomplex aan de Kolthofsingel naast de atletiekvereniging SISU, zodat DVO’71 zich op sportcomplex De Riet kan vestigen aan de Steffensweg. E.e.a. vereist de nodige extra pecunia uit de al lege gemeentekas en van Marle zal dat als 'schatbewaarder' haast zeker afwijzen, laat staan of de gemeenteraad daarmee in zal stemmen gelet op de opgelegde bezuinigingstaak uit het verleden. Mocht van Marle hier toch op in gaan, kan men zich afvragen waarom DVO'71 hier dan niet naar toe zou kunnen?
Ook werd voorgesteld om op afgebakend gebied aan de Steffensweg een eigen DVO-kantine en 2 kleedkamers te bouwen.
Als derde optie werd voorgesteld om vast aan de kantine van de SAO een DVO-kantine te bouwen met 2 kleedkamers.
Wat niet in het artikel stond, is dat de SAO eerder dit jaar al de wens bij de gemeente op tafel heeft gelegd om 2 nieuwe kleedkamers aan de Steffensweg te realiseren voor SAO. 
In totaal zijn dat dan vier kleedkamers aan de Steffensweg terwijl aan de andere kant van het sportcomplex sv Rietvogels over 6 kleedkamers kan beschikken maar feitelijk te ruim in het jasje zit.
De vraag is of de gemeenteraad met enig voorstel genoegen neemt vanwege de eis tot efficiënter gebruik van sportaccommodaties en eveneens of zij akkoord gaat met die extra financiële impulsen terwijl de kleedkamers in het verleden juist aan de clubs werden overgedragen om van het onderhoud af te zijn.

In hetzelfde artikel reageert SAO-voorzitter Schiphorst dat de scheidsrechtersvereniging ongewild nu betrokken raakt, terwijl SAO juist de onafhankelijkheid ten opzichte van alle voetbalclubs voorop blijft stellen.
Schiphorst acht het zelfs onwaarschijnlijk dat DVO’71 een eigen accommodatie naast of tegen het gebouw van de SAO kan realiseren en wil nu in gesprek met wethouder van Marle over de verdere gang van zaken waarna hij eerst met zijn leden wil overleggen over toekomstige ontwikkelingen.
In ieder geval wil Schiphorst voorlopig niet weer in gesprek met DVO’71 voordat hij duidelijkheid heeft of de gemeente überhaupt wil meewerken aan een verhuizing van SAO naar de Kolthofsingel. Mocht dat niet aan de orde zijn, dan zal de SAO, naar aan te nemen valt, ook niet instemmen met de huisvesting van DVO’71 naast of aan het clubgebouw van de SAO en prioriteit stellen aan haar eigen kleedkamers.
De vraag is ook of de aanwonenden zonder slag of stoot akkoord gaan met de bouw voor DVO'71 en de extra parkeerbehoefte?

En DVO’71? Dat wil dit jaar haar 40-jarig jubileum vieren!

‘Fijnslijper’

Archief
Terug naar vorige pagina